Luật đấu thầu

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định 2021?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một hình thức phổ biến hiện nay trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là trong các gói thầu mua sắm. Tuy nhiên, các bên mời thầu cũng như nhà thầu vẫn còn rất mơ hồ đối với các thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Chính vì lý do này, tổng đài tư vấn 19006557 xin cung cấp đến quý khách hàng về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là phương thức được thực hiện với gói thầu có hạn mức theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể:

– Tối đa 500 triệu đồng áp dụng với gói thầu của các hoạt động logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt mà không thuộc về xây dựng, lắp đặt, nghiệp thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ…

– Tối đa 01 tỷ đồng áp dụng với gói thầu mua bán hàng hóa thường xuyên được sử dụng, phổ biến trên thị trường và tương đương nhau về đặc tính, tiêu chuẩn và chất lượng.

– Tối đa 20 triệu đồng đối với gói thầu mua hàng hóa thường xuyên.

Hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn?

Theo quy định hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn như thế nào?

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ bao gồm 05 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Bản yêu cầu báo giá gồm các nội dung được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

– Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá ít nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá.

– Không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu

– Chủ thể mời thầu thực hiện bước đăng tải thông báo chào hàng trên các phương tiện báo chí, trên trang hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc gửi ít nhất đến 03 nhà thầu có thể thực hiện gói thầu bằng hình thức trực tiếp bản yêu cầu báo giá.

Bên mời thầu tiếp tục phát hành miễn phí khi có bất kì nhà thầu muốn tham gia gửi trực tiếp, qua bưu điện, email…

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua bưu điện , email, fax bên nhận thầu dựa trên bản yêu cầu báo giá nộp 01 bản báo giá (báo giá phải được bảo mật bởi các bên).

– Các báo giá nộp trước khi đóng thầu gồm các nội dung theo điểm b Khoản 2 điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP sẽ được chủ thể mời thầu ra thông báo bằng văn bản tiếp nhận.

Bước 3: Đánh giá các báo giá quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Các báo giá được lựa chọn phải thỏa mãn các yếu tố trong bản yêu cầu báo giá, báo giá thấp nhất và phù hợp với giá gói thầu sau khi sửa đổi, điều chỉnh và trừ đi các giá khác.

– Bên mời thầu thực hiện bước này có thể tự đánh giá hoặc mời bên nhận thầu đến thảo luận về hợp đồng.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả nhà thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Chủ thể mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nếu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

– Việc thẩm định kết quả nhà thầu cần thực hiện theo nguyên tắc chung tại Khoản 1 và việc thẩm định cần có đầy đủ hồ sơ, nội dung thẩm định, báo cáo tại Khoản 4 theo nghị định 63/2014/NĐ-CP.

– Thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng văn bản, lập báo cáo kết quả phê duyệt.

– Chủ thể mời thầu công khai kết quả lựa chọn nhà thầu lên báo chí, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản kết quả.

Bước 5: Hoàn thiện và kí kết hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quyết định phê duyệt kết quả giữa các nhà thầu, biên bản thảo luận hợp đồng và một số văn bản khác là căn cứ để xác lập hợp đồng giữa các bên.

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất

Theo mục 6 chương VIII về biểu mẫu hợp đồng tại thông tư 11/2015/TT-BKHĐT hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn chào hàng;

– Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 01 Chương III về biểu mẫu;

– Thỏa thuận liên danh trường hợp là nhà thầu liên danh theo mẫu số 08 Chương III về biểu mẫu;

– Bảo lãnh dự thầu theo mẫu số 04a hoặc mẫu số 04b chương III về biểu mẫu;

– Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

– Bảng tổng hợp giá chào theo mẫu 05 chương III về biểu mẫu;

– Các tài liệu khác có liên quan.

Ngoài ra, theo mục 10 chương VIII quy định Hồ sơ đề xuất phải do nhà thầu chuẩn bị bao gồm 01 bản gốc và tối đa 03 bản chụp

Mẫu báo cáo đánh giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT thì báo cáo đánh giá theo gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh được thực hiện trên cơ sở vận dụng, chỉnh sửa các Mẫu sau:

– Mẫu số 01 Báo cáo đánh giá cho một giai đoạn một túi hồ sơ đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu số 02 Báo cáo đánh giá cho một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

– Mẫu số 03 Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trên đây nội dung tư vấn Luật Hoàng Phi về các quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn cũng như các mẫu hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành mọi thắc mắc của quý vị xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Bộ phận tư vấn 19006557.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button