Category Archives: Điều luật mới

Những quy định về nghỉ việc NLĐ cần biết từ năm 2021

1. NLĐ được nghỉ việc mà không cần phải có lý do Trước đây, NLĐ có hợp đồng lao động xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bắt buộc phải có 01 trong những lý do được nêu tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, đồng […]

Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14

>> Tải ngay: Bộ luật lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 >> Tải toàn văn: Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 Một số điểm mới bộ luật lao động năm 2019 với 2020 điều quy định của Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.