Những quy định về nghỉ việc NLĐ cần biết từ năm 2021

1. NLĐ được nghỉ việc mà không cần phải có lý do Trước đây, NLĐ có hợp đồng lao động xác định thời hạn khi đơn phương…

Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14

>> Tải ngay: Bộ luật lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 >> Tải toàn văn: Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 Một số điểm mới…