Category Archives: Pháp luật

Tội giết người

Tội giết người

Tội giết người là gì? Hình phạt đối với tội giết người? Giết người phạt bao nhiêu năm từ Tội giết người được quy định tại điều 123 bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau: Điều 123. Tội giết người1. Người nào giết người thuộc một trong các trường […]

Mẫu 03/DL-HĐĐT tờ khai hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra

Mẫu 03/DL-HĐĐT là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo quy định tại điều 60 nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về việc chuyển tiếp đối với hóa đơn như sau: Điều 60. Xử lý chuyển tiếp 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh […]

Khai, nộp, tính thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Công ty cổ phần có các cổ đông chuyển nhượng vốn thì có phải nộp thuế TNCN hay không? Cách tính thuế TNCN và thủ tục với cơ quan thuế như thế nào? Trả lời Việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại luật thuế TNCN cũng được coi là một trong những hoạt […]

Tội trốn thuế theo quy định mới nhất 2022

Tội trốn thuế được quy định tại đâu? Trường hợp nào được coi là trốn thuế? Các mức định khung hình phạt với tội trốn thuế như thế nào? Thuế là một khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước và cũng là nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên nhiều trường hợp muốn […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.