Kê khai hóa đơn bỏ sót, thay thế, điều chỉnh

[ad_1] Kê khai thuế đối với các trường hợp bổ sót hóa đơn, hóa đơn thay thế, điều chỉnh như thế nào? Hướng dẫn kê khai hóa…

Quy định ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm

[ad_1] Nhãn của mỹ phẩm phải có những nội dung gì? Quy định về việc ghi nhãn mỹ phẩm như thế nào? Các yêu cầu đối với…

Phân biệt các loại hóa đơn điện tử

[ad_1] Hoá đơn điện tử có những loại nào? Các loại hoá đơn điện tử hiện nay? Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn…

Quy định về thời điểm lập hoá đơn

[ad_1] Thời điểm xuất, lập hoá đơn bán hàng hoá dịch vụ là khi nào? Nguyên tắc xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ theo…

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng khi nào?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng khi nào?

[ad_1] Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ kèm theo hàng hóa làm căn cứ lưu thông trên thị trường khi doanh nghiệp…

Giấy tờ khi vận chuyển hàng hoá đi đường

[ad_1] Khi vận chuyển hàng hoá đi đường cần chứng từ gì? Các giấy tờ cần thiết khi doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá? Điều chuyển hàng…

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

[ad_1] Hiện nay có nhiều thông tin về hóa đơn điện tử, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chưa có cơ sở pháp lý….

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

[ad_1] Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã…

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

[ad_1] Đóng bảo hiểm bao lâu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần? Các trường hợp nào được rút bảo hiểm xã hội một lần?…

Ủy quyền thực hiện thủ tục BHXH

[ad_1] Ủy quyền thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hôi như thế nào? Có thể ủy quyền để thực hiện thủ tục BHXH hay không? Việc…