Mức hình phạt tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015

Tóm tắt câu hỏi: Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi mức hình phạt tại Khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự được quy định…

Bộ luật Hình sự năm 1999

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/1999/QH10 Hà Nội , ngày 21 tháng 12…

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại K 1 điều 46 Bộ luật hình sự

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại K 1 điều 46 Bộ luật hình sự Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại K…

Ví dụ về các loại tội phạm trong Bộ luật Hình sự

Tội phạm là gì? Khái niệm tội phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo đó: Tội phạm là…

Tội cố ý gây thương tích Bộ luật Hình sự quy định hình phạt như thế nào?

Tội cố ý gây thương tích theo Bộ Luật Hình sự là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe…

Bài giảng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Bài giảng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 được biên soạn dưới dạng powerpoint, có hình ảnh minh họa phù hợp cho các…

Luật hình sự là gì?

Luật hình sự là một ngành luật có tầm ảnh hưởng quan trọng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người dân. Hãy cùng…

Lào chính thức công bố Bộ Luật hình sự mới

Ngày 10/9, tại trụ sở Bộ Tư pháp, thủ đô Vientiane, Chính phủ Lào tổ chức họp báo chính thức công bố việc áp dụng Bộ Luật…

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Điều 46 BLHS)

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Điều 46 BLHS) a – Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 đã bỏ một số tình…

Tội đánh bạc theo quy định luật hình sự mới nhất 2021

Tội đánh bạc theo quy định luật hình sự mới nhất 2021 I. Quy định về tội đánh bạc – Tội đánh bạc được hiểu là hành…