Category Archives: Luật bảo hiểm xã hội

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021

Tăng tuổi nghỉ hưu mới

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021 được thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức thông qua ngày 18/11/2020 . Với nghị định mới này thì đối với những người lao động bình thường muốn nghỉ hưu thì phải đạt số tuổi đối với nam nữ như sau : […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.