Tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật hình sự

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về tội vô ý làm chết người. Mong luật sư tư vấn cho tôi.

Người gửi: Nguyễn Trung Hiếu (Phú Thọ)

Tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật hình sự

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về tội vô ý làm chết người như sau:

“1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.”

1. Dấu hiệu pháp lý

– Mặt khách quan của tội phạm:

+ Hành vi khách quan của tội phạm: Người phạm tội có hành vi vi phạm quy tắc an toàn. Đó là những quy tắc nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho con người. Những quy tắc đó thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể đã được quy phạm hóa hoặc có thể chỉ là những quy tắc xử sự xã hội thông thường đã trở thành tập quán sinh hoạt, mọi người đều biết và thừa nhận.

Lưu ý: Hành vi vi phạm những quy tắc an toàn thuộc một số lĩnh vực cụ thể đã được quy định ở những điều luật riêng nên không còn là hành vi khách quan của tội vô ý làm chết người mà là những hành vi của tội phạm khác. Ví dụ: Hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông (Điều 202, 203, 204,… Bộ luật hình sự), hành vi vi phạm quy tắc an toàn lao động (Điều 277 Bộ luật hình sự)…

+ Hậu quả của tội phạm: Hành vi phạm tội trên đã gây ra hậu quả chết người. Hậu quả này là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

+ Quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả của tội phạm: Quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả đã xảy ra là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Người có hành vi vi phạm chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự về hậu quả chết người xảy ra, nếu hành vi vi phạm của họ đã gây ra hậu quả này hay nói cách khác là giữa hành vi vi phạm của họ và hậu quả chết người có quan hệ nhân quả với nhau.

– Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý. Có thể là vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả.

+ Trong trường hợp vô ý vì quá tự tin, người phạm tội nhận thức hành vi vi phạm của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể gây ra hậu quả chết người nhưng đã quá tự tin là hậu quả đó sẽ không xảy ra nhưng thực tế hậu quả đó vẫn xảy ra. Còn trong trường hợp vô ý vì cẩu thả, người phạm tội không thấy trước hậu quả chết người mà hành vi của mình gây ra mặc dù với địa vị cụ thể của mình họ phải thấy trước và có đủ điều kiện thấy trước hậu quả đó.

– Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định.

2. Hình phạt

– Khung hình phạt cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự có mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

– Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật hình sự có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp làm chết nhiều người.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật hình sự. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.