Top 10 luật giáo dục số 38 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục số 38 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : luật giáo dục số 38

2.[PDF] LUẬT Giáo dục Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 …

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(416 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 12 thg 1, 2015 · Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:.

Xem ngay

3.Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1317 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Luật 38/2005/QH11 Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(912 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Văn bản được HD, QĐ chi tiết (1). Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) · [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]. Văn bản hiện thời.

Xem ngay

5.Tải Luật giáo dục 2005 – Luật số 38/2005/QH11 – Download.vn

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(610 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. Theo đó, quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của …

Xem ngay

6.Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

 • Tác giả: www.bqllang.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(813 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 2 thg 1, 2020 · Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 … Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, … Điều 38.

Xem ngay

7.Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật giáo dục (19/10/2019)

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(816 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, …

Xem ngay

8.[DOC] Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005 …

 • Tác giả: moet.gov.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(524 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập …

Xem ngay

9.Luật Giáo dục – Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 • Tác giả: qui.edu.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(383 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Số kí hiệu, 38/2005/QH11. Ngày ban hành, 13/06/2005. Ngày bắt đầu hiệu lực. Ngày hết hiệu lực. Thể loại, Luật. Lĩnh vực, Đào tạo. Cơ quan ban hành, Quốc hội.

Xem ngay

10.Luật Giáo dục 2005

 • Tác giả: thegioiluat.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1084 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: LUẬT. GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005. Căn …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về luật giáo dục số 38 trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 99 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 88 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 84 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 77 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục 44/2009/qh12 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp…

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 31 luật giáo dục 2019 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply