Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 88 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : điều 88 luật giáo dục

1.Điều 88 Luật giáo dục 2019

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(735 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Điều 88 Luật giáo dục 2019 · Điều 88. Khen thưởng đối với người học. Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý …

Xem ngay

2.Điều 88 Luật Giáo dục 2005

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(787 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;. 3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật …

Xem ngay

3.Luật giáo dục 2019 số 43/2019/QH14 – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(967 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 14 thg 6, 2019 · Luật giáo dục số 43/2019/QH14 quy định về hệ thống giáo dục, nhà trường, … Điều 7. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục … Điều 88.

Xem ngay

4.Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(472 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 18 thg 1, 2022 · Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là: A. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, …

Xem ngay

5.Luật Giáo dục 2019, Luật số 43/2019/QH14 mới nhất 2021

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1418 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;. Quốc hội ban hành Luật Giáo dục. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1. Phạm vi …

Xem ngay

6.Luật Giáo dục năm 2005, Luật 38/2005/QH11 – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1002 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính …

Xem ngay

7.Đính chính quy định các hành vi sinh viên không được làm

 • Tác giả: globalizethis.org
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(538 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 27 thg 9, 2021 · Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định đính chính Điều 6, chương II của Quy chế … quy định tại Điều 88 Luật Giáo dục, Điều 61 Luật Giáo dục đại học …

Xem ngay

8.Điều chỉnh quy định các hành vi sinh viên không được làm

 • Tác giả: truyenhinhnghean.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(870 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 5 thg 5, 2016 · Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, Điều 88 quy định “Các hành vi người học không được làm”, cụ thể: “Người học không được có …

Xem ngay

9.Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(548 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở GD và người học khác. · B. Không được sử dụng trang thiết bị, phương tiện …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về điều 88 luật giáo dục trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 99 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 84 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 77 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục 44/2009/qh12 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp…

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 31 luật giáo dục 2019 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Top 10 luật giáo dục số 38 chuẩn – Globalizethis

Top 10 luật giáo dục số 38 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục số 38 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Leave a Reply