Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 84 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : điều 84 luật giáo dục

2.Luật Giáo dục 2019, Luật số 43/2019/QH14 mới nhất 2021

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(512 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 1. Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc …

Xem ngay

3.Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1117 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục Số … – LawNet

 • Tác giả: thukyluat.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(460 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 17 thg 7, 2020 · Nghị định này quy định, chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, bao gồm: Thời gian nghỉ hè của nhà giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, …

Xem ngay

5.Nghị định 84/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật …

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1064 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Văn bản được HD, QĐ chi tiết (1). Luật 43/2019/QH14 Luật Giáo dục · [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]. Văn bản hiện thời. Nghị định 84/2020/NĐ-CP Quy định …

Xem ngay

6.https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=271…

 • Tác giả: vanban.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1305 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy …

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(621 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Số hiệu: 84/2020/NĐ-CP; Loại văn bản: Nghị định; Lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo …

Xem ngay

8.Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật …

 • Tác giả: pbgdpl.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(710 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 28 thg 12, 2020 · Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Xem ngay

9.Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục – Luật sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1255 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

 • Tác giả: camthanhnam.camranh.khanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1309 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 18 thg 8, 2020 · Giới thiệu Nghị định số 84/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về điều 84 luật giáo dục trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 99 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 88 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 77 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục 44/2009/qh12 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp…

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 31 luật giáo dục 2019 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Top 10 luật giáo dục số 38 chuẩn – Globalizethis

Top 10 luật giáo dục số 38 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục số 38 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Leave a Reply