Giải Bài 21: Hình có trục đối xứng

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 21: Hình có trục đối xứng đã học trong CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Hình có trục đối xứng trong thực tế

Hoạt động 1: Trang 99 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của con bướm chồng khít lên nhau.

Hoạt động 2: Trang 99 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Khi gấp hai nửa đường tròn của một hình tròn thì chúng sẽ chồng vừa vặn lên nhau.

Hoạt động 3: Trang 99 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Hình được cắt thành hai phần giống hệt nhau.

Luyện tập: Trang 99 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1) Hình có trục đối xứng gồm có: A, B, H, E.

2) Hình có trục đối xứng gồm có: a).

3) Một số ví dụ về hình có trục đối xứng trong đời sống là: mặt bàn, cái mâm, viên bi, …

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 4: Trang 100 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trục đối xứng của hình tròn là những đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.

Hoạt động 5: Trang 100 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của hình thoi đó.

Xem thêm :  Tam giác vuông là gì ? Tam giác vuông cân là gì ? Đặc điểm và Tính chất

⇒ Hình thoi có hai trục đối xứng.

Hoạt động 6: Trang 100 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cặp cạnh đối hình chữ nhật.

PHẦN 2: GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI SGK

Câu 5.1: Chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân. (Trang 102 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Trục đối xứng của hình thang cân trên là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hình thang cân.

Câu 5.2: Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng? (Trang 102 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hình lục giác đều có tổng cộng 6 trục đối xứng.

Câu 5.3: Trong các hình sau đây, hình nào có trục đối xứng? (Trang 102 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Các hình có trục đối xứng gồm có: (a), (c), (d).

Câu 5.4: Quan sát những hình dưới đây và cho biết: (Trang 102 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Lời giải tham khảo:

a) Trong các hình trên, hình không có trục đối xứng là: hình c.

Xem thêm :  Công là gì ? Định nghĩa, công thức tính, đơn vị của công ? Vật lý lớp 8, lớp 10

b) Trong các hình trên, hình chỉ có một trục đối xứng là: hình d và hình a.

c) Trong các hình trên, hình nào có hai trục đối xứng là: hình b.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.