Công thức

[ Cường Độ Dòng Điện Là Gì ] Cách Tính, Đơn Vị Đo, Ký Hiệu, Thiết bị đo.

hành khách đang tvàigrave;m hiểu ngầm về cường độ dvàograve;ng điện ? Ở cấp 2 hành khách đã dược học về cường độ dvàograve;ng điện, nếu hành khách đã quyvàecirc;n những khvàaacute;i niệm, cvàocirc;ng thức tvàiacute;nh, đơn vị đo, thiết bị kiểm tra cường độ dvàograve;ng điện thvàigrave; bvàagrave;i viết nvàagrave;y sẽ givàuacute;p giải đáp tất cả những thứ hành khách đang cần biết nhvàeacute;.

cuong do dong dien

Khvàaacute;i niệm về cường độ dvàograve;ng điện lvàagrave; gvàigrave; ?

Cường độ dvàograve;ng điện lvàagrave; một đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dvàograve;ng điện, số lượng điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Dvàograve;ng điện cvàagrave;ng mạnh thvàigrave; cường độ dvàograve;ng điện cvàagrave;ng lớn vvàagrave; ngược lại.

Cvàocirc;ng thức tvàiacute;nh cường độ dvàograve;ng điện.

Cvàocirc;ng thức một

displaystyle I=frac Qt=(q_1+q_2+q_3+...+q_n)/t

Cường độ dvàograve;ng điện trung bvàigrave;nh trong một khoảng thời gian được định nghĩa bằng thương số giữa điện lượng chuyển qua bề mặt được xvàeacute;t trong khoảng thời gian đó vvàagrave; khoảng thời gian đang xvàeacute;t.displaystyle I_tb=Delta quận over Delta t

displaystyle I_tb=Delta Q over Delta t

Trong đó,

  • Ivànbsp;tb lvàagrave; cường độ dvàograve;ng điện trung bvàigrave;nh, đơn vị lvàagrave; A (ampe)
  • Δquận lvàagrave; điện lượng chuyển qua bề mặt được xvàeacute;t trong khoảng thời gian Δt, đơn vị lvàagrave; C (coulomb)
  • Δt lvàagrave; khoảng thời gian được xvàeacute;t, đơn vị lvàagrave; s (givàacirc;y)

Lúc khoảng thời gian được xvàeacute;t vvàocirc; cvàugrave;ng nhỏ, ta cvàoacute; cường độ dvàograve;ng điện tức thời:displaystyle I=dQ over dt

displaystyle I=dQ over dt

Cvàocirc;ng thức 2

I = Phường : U

  • I lvàagrave; cường độ dvàograve;ng điện
  • Phường cvàocirc;ng suất tivàecirc;u thụ của thiết bị điện
  • U lvàagrave; hiệu điện thế

Cường độ dvàograve;ng điện sẽ bằng Cvàocirc;ng suất tivàecirc;u thụ chia cho hiệu điện thế

Cvàocirc;ng thức 3

Định luật Ômvànbsp;nvàoacute;i rằng cường độ dvàograve;ng điện chạy qua mộtvànbsp;điện trở (hoặc cvàaacute;cvànbsp;thiết bị Ôm) tuvàacirc;n theo:

displaystyle I=frac UR

vvàagrave; U=I.R,

với I lvàagrave; cường độ dvàograve;ng điện, đo bằngvànbsp;ampe U lvàagrave; hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở, đo bằngvànbsp;vvàocirc;n R lvàagrave; điện trở, đo bằngvànbsp;Ôm.

Đơn vị đo cường độ dvàograve;ng điện.

don vi do cuong do dong dien

Đơn vị đo cường độ dvàograve;ng điện Ampe được định nghĩa từ năm 1946, vvàagrave; cvàoacute; hiệu lực cho tới ngvàagrave;y 20 thvàaacute;ng 5 năm 2019 , lvàagrave; dvàograve;ng điện cố định, nếu nvàoacute; chạy trong hai dvàacirc;y dẫn thẳng tuy vậy tuy vậy dvàagrave;i vvàocirc; hạn cvàoacute; tiết diện khvàocirc;ng đáng kể, đặt cvàaacute;ch nhau một mvàeacute;t trong chvàacirc;n khvàocirc;ng, thvàigrave; sinh ra một lực giữa hai dvàacirc;y nvàagrave;y bằng 2vàtimes;10vàminus;7 niutơn trvàecirc;n một mvàeacute;t chiều dvàagrave;i.

Nhắc lại: Đơn vị đo cường độ dvàograve;ng điện lvàagrave; Ampe vvàagrave; kvàyacute; hiệu lvàagrave; chữ A

Kvàyacute; hiệu của cường độ dvàograve;ng điện

ky hieu cuong do dong dien
Chữ I

Cường độ dvàograve;ng điện qua một bề mặt được định nghĩa lvàagrave; lượng điện tvàiacute;ch di chuyển qua bề mặt đó trong một đơn vị thời gian. Nvàoacute; thường được kvàyacute; hiệu bằng chữ I.

Lúc hành khách học vật lvàyacute; ở lớp 7 hành khách sẽ gặp rất nhiều bvàagrave;i tvàiacute;nh cường độ dvàograve;ng điện của một thiết bị điện hoặc tvàiacute;nh cướng độ dvàograve;ng điện qua một điện trở nhất định.

Nhắc lại: Kvàyacute; hiệu cường độ dvàograve;ng điện lvàagrave; chữ I

Thiết bị để đo cường độ dvàograve;ng điện.

Thiết bị thứ nhất: Đồng hồ đo cường độ dvàograve;ng điện Ampe Kvàigrave;m

dong ho do cuong do dong dien ampe kim

Thiết bị nvàagrave;y người ta thường dvàugrave;ng để đo cường độ dvàograve;ng điện của một thiết bị điện lúc sử dụng.

Để kiểm tra được cường độ dvàograve;ng điện của một thiết bị hành khách chỉ cần kẹp Ampe kim vvàagrave;o một dvàacirc;y cấp nguồn cho thiết bị điện nhvàagrave; hành khách lvàuacute;c nvàagrave;y cường độ dvàograve;ng điện (I) sẽ hiện lvàecirc;n mvàagrave;n hvàigrave;nh của dồng hồ.

Mọi thắc mắc về cường độ dvàograve;ng điện cvàaacute;c hành khách hvàatilde;y để lại bvàigrave;nh luận bvàecirc;n dưới để được tư vấn từ A tới Z nhvàeacute;. Cảm ơn cvàaacute;c hành khách đã đọc bvàagrave;i viết của chvàuacute;ng tvàocirc;i.


Nguồn : Tổn hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button