Giải Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Chân trời sáng tạo thuộc [Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên trong CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN thuộc PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ của sách Toán 6 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Làm quen với số nguyên âm

Hoạt động 1: Trang 49 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Các chỉ số nhiệt độ ở trên mực 0: 10°C, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C.

Các chữ số nhiệt độ ở dưới mực 0 có mang dấu âm ( – ).

b) Các bậc thang có mang dấu trừ là nằm ở dưới mực nước biển.

c) Những phép tính thực hiện được trên tập hợp số tự nhiên là 4 + 3; 2 + 5.

Thực hành 1: Trang 50 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Các số đã cho đọc lần lượt như sau: âm bốn, âm mười, âm hai mươi ba.

2. Tập hợp số nguyên

Thực hành 2: Trang 50 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Phát biểu đúng.

b) Phát biểu đúng.

c) Phát biểu đúng.

d)Phát biểu sai. -8 ∈ (mathbb{Z}).

e) Phát biểu đúng.

g) Phát biểu đúng.

Thực hành 3: Trang 51 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Độ cao của đỉnh Phan – xi – păng là: 3 143m.

Độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là: – 32m.

Độ cao của đỉnh Everest là: 8 848m.

Độ sâu của đáy khe Mariana là: – 10 994m.

Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là: – 20m.

Vận dụng: Trang 51 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi gồm có: 200 (nghìn đồng); 180 (nghìn đồng); 140 (nghìn đồng).

Các số nguyên chỉ số tiền lỗ gồm có: – 50 (nghìn đồng); – 80 (nghìn đồng).

Số nguyên chỉ số tiền hòa vốn gồm có: 0 (nghìn đồng).

Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] VIỆT BẮC PHẦN 1: TÁC GIẢ TỐ HỮU

b) Các số nguyên chỉ độ cao của hệ thống nhà giàn là: – 15 (m); – 9 (m); – 4 (m); 8 (m); 18 (m); 25 (m).

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Hoạt động 3: Trang 52 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

4. Số đối của một số nguyên

Thực hành 4: Trang 52 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trên trục số, mỗi điểm -6; 6 cách điểm gốc 0 là: sáu đơn vị.

Thực hành 5: Trang 52 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

  • Số đối của số 5 là số – 5.
  • Số đối của số – 4 là số 4.
  • Số đối của số – 10 là số 10.
  • Số đối của số 2 020 là số – 2 020.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau: (Trang 53 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu;

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật;

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Lời giải tham khảo:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu: 5.

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật: – 2.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả: 1.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém: – 2.

Câu 2: Các phát biểu sau đây đúng hay sai? (Trang 53 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) 9 ∈ (mathbb{N});                      

b) -6 ∈ (mathbb{N});                      

c) – 3 ∈ (mathbb{Z});

d) 0 ∈ (mathbb{Z});                      

e) 5 ∈ (mathbb{Z});                       

g) 20 ∈ (mathbb{N}).

Lời giải tham khảo:

a) Phát biểu đúng.

b) Phát biểu sai.

c) Phát biểu đúng.

d) Phát biểu đúng.

e) Phát biểu đúng.

g) Phát biểu đúng.

Câu 3: Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau: (Trang 53 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Số nguyên nào thích hợp là: 1.

Xem thêm :  Giải Bài 5: Đo khối lượng

b) Số nguyên nào thích hợp là: – 3.

c) Số nguyên nào thích hợp là: 0.

d) Số nguyên nào thích hợp là: – 8.

Câu 4: Vẽ một đoạn trục số từ – 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây: (Trang 53 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

+ 5;            -4;           0;           – 7;           – 8;           2;           3;           9;           – 9.

Lời giải tham khảo:

Trục số biểu diễn các số đã cho như sau:

Câu 5: Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào? (Trang 54 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Những điểm A, B trên trục số nằm cách điểm 0 hai đơn vị biểu diễn các số nguyên 2 và – 2.

Câu 6: Tìm số đối của các số nguyên sau: – 5; – 10; 4; – 4; 0; – 100; 2 021. (Trang 54 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Số đối của số  5 là số 5.

Số đối của số – 10 là số 10.

Số đối của số 4 là số – 4.

Số đối của số 0 là số 0.

Số đối của số – 100 là số 100.

Số đối của số 2 021 là số – 2 021.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.