Hỏi đáp

Trường Công Là Gì – Trường Công Lập Tiếng Anh Là Gì

Học tiếng Anh Học tiếng Hàn Học tiếng Nhật Học tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh thienmaonline.vn Liên hệ

khách du lịch đang xem: Trường công là gì

Home Học tiếng Anh Học tiếng Hàn Học tiếng Nhật Học tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh thienmaonline.vn Liên hệ
Home » Trường công lập tiếng Anh là gì
Today: 2021-02-17 17:01:05
| Yêu và sống
Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Xem thêm: Stimulation Là Gì – Stimulate Trong Tiếng Tiếng Việt

Trường công lập tiếng Anh là gì
(Ngày đăng: 20/07/2020)

*

  

*

  

*

  

*

  
Trường công lập tiếng Anh là public school phiên âm là ˈpʌb.lɪk skuːl, là loại hình trường học do nhà nước, trung ương hay địa phương thêm tiền để phát triển về mặt kinh tế, những cơ sở vật chất rất nhiều dựa vào kinh phí công.

Trường công lập tiếng Anh là public school phiên âm là /ˈpʌb.lɪk skuːl/, là loại hình trường học do nhà nước, trung ương hay địa phương thêm tiền để phát triển về mặt kinh tế. Chính vì vậy, những khoản kinh phí, đất đai, cơ sở vật chất đều được hoạt động rất nhiều vào kinh phí công.

Cơ sở vật chất ở trường công lập ko khang trang và đầy đủ bằng trường dân lập, vì kinh phí thêm tiền để phát triển còn hạn chế ở nhiều mặt.

*

Từ vựng tiếng Anh liên quan tới trường công lập.

Rule /ruːl/: Quy định.

School fee /skuːl fiː/: Học phí.

School term /skuːl tɝːm/: Học kỳ.

Teacher /ˈtiː.tʃər/: Giáo viên, giảng viên.

Subject /ˈsʌb.dʒekt/: Môn học.

Student /ˈstjuː.dənt/: Học sinh, sinh viên.

College /ˈkɒl.ɪdʒ/: Trường Cao đẳng.

Diploma /dɪˈpləʊ.mə/: Bằng Cao Đẳng, Đại Học.

Mẫu câu tiếng Anh về trường công lập.

It was a way that parents could figure out which were the right public schools for their kids.

Dự án giúp cha mẹ tìm kiếm trường công lập phù hợp với con dòng mình.

In 1926, the Education Committee opened the second public school for boys in Manama, and in 1928 the first public school for girls was opened in Muharraq.

Năm 1926, Ủy ban Giáo dục đã mở trường công lập thứ hai dành cho nam sinh ở Manama, và năm 1928, trường công lập lần đầu tiên dành cho nữ được mở tại Muharraq.

Public schools have had a strong association with the ruling classes.

những trường công đã mang sự liên kết chặt chẽ với những giai cấp thống trị.

Bài viết trường công lập tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh thienmaonline.vn.

Xem thêm: Cầu Toàn Tiếng Anh Là Gì, Người Theo Chủ Nghĩa xuất sắc

khách du lịch mang thể quan tâm Tên những thương hiệu nổi tiếng bằng tiếng Nhật (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Tổng hợp hán tự N2 (Phần 4) (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Tổng hợp hán tự N2 (Phần 3) (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Tổng hợp hán tự N2 (Phần 2) (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Tổng hợp hán tự N2 (Phần một) (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Vì sao Nhật Bản ko đón tết Nguyên Đán (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Thành ngữ bốn chữ trong tiếng Nhật (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Lễ hội Nagoya Nhật Bản (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Lễ hội Sanno Nhật Bản (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn Lễ hội Kanda Nhật Bản (17/02/2021) Nguồn: https://www.thienmaonline.vn

Chuyên mục: Hỏi Đáp


Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button