Công lý

Thành Viên:Quanganh1809/Văn Nghị Luận Là Gì ? Thành Viên:Quanganh1809/Văn Nghị Luận

[Globalizethis]

Ngoài thể loại văn biểu cảm thì văn nghị luận là kiến thức trọng yếu trong chương trình ngữ văn lớp 7. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu biết thể loại này với những nội dung như văn nghị luận là gì, đặc điểm và phương pháp làm bài văn nghị luận. Kiến thức ngữ văn 7 trọng yếu.

khách du lịch đang xem: Nghị luận là gì

*

Bài học văn nghị luận

Văn nghị luận là gì?

Bàn về một vấn đề, một hiện tượng đời sống, những tư tưởng hay một tác phẩm văn học bằng việc đưa ra những luận điểm, luận chứng, luận cứ để lập luận và chứng minh cho vấn đề nêu ra được sáng tỏ người ta gọi đó là văn nghị luận.

Một bài văn nghị luận sở hữu tính thuyết phục phải đưa ra đầy đủ những luận điểm, luận cứ và sở hữu ví dụ minh chứng cho luận điểm đã nêu.

Đặc điểm văn nghị luận

lúc nhắc tới một bài văn nghị luận là ta nhắc tới tính thuyết phục và chặt chẽ trong hệ thống những luận điểm, luận cứ và cách lập luận hay những ví dụ để chứng minh cho luận điểm đã nêu ra.

– Luận điểm là những quan điểm được nêu ra để bảo vệ cho vấn đề cần chứng minh. Luận điểm bao gồm ý kiến, tư tưởng của người viết, người nói nhưng vẫn phải đảm bảo tính khách quan, chân thực. Luận cứ thường trả lời cho câu hỏi Tại sao? Như thế nào? cùng với luận điểm đã nêu.

– Luận cứ: để làm sáng tỏ cho luận điểm được nêu ra thì hệ thống những luận cứ là những lý lẽ, dẫn chứng cụ thể để bảo vệ cho luận điểm đó. Lý lẽ phải rõ ràng, dẫn chứng phải xác thực, tiêu biểu để thuyết phục được dễ dàng hơn.

– Cách lập luận là trình tự lập luận của người viết bằng hệ thống luận điểm, luận cứ và những dẫn chứng cụ thể tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Cách lập luận phải chặt chẽ, xuyên suốt một vấn đề, ko được lập luận hời hợt làm tăng tính mâu thuẫn trong hệ thống những luận điểm.

Cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài: Đặt vấn đề cần chứng minh bằng cách giới thiệu về tầm trọng yếu cũng như tính cấp thiết của vấn đề

Thân bài: Chứng minh vấn đề nêu ra bằng hệ thống những luận điểm và luận cứ khách quan, chính xác.

+ Luận điểm một: những luận cứ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm một

+ Luận điểm 2: những luận cứ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm 2

+ Luận điểm 3: những luận cứ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm 3

…Luận điểm n

Kết bài:

– Khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề hay tầm trọng yếu của vấn đề

– tăng khoảng trống: Nêu ra bài học và mô tả thông tin (Nếu sở hữu)

những phương pháp luận:

Một bài văn nghị luận đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ những phương pháp luận để tăng tính thuyết phục cho vấn đề cần chứng minh. Thường thì người ta sẽ sử dụng những phương pháp luận sau đây:

– Phương pháp giới thiệu: Đây là phương pháp hay sử dụng để giới thiệu khái quát về vấn đề được nêu ra hay những luận điểm để chứng minh cho vấn đề.

– Phương pháp giải thích: Giải thích những từ, câu, nghĩa đen, nghĩa bóng (đối với bài nghị luận về nhận định); nêu ra những nguyên nhân, nguyên nhân dẫn tới vấn đề cấp thiết (đối với bài nghị luận về hiện tượng đời sống)

– Phương pháp phân tích: tiến hành phân tích những mặt của vấn đề bằng cách đưa ra luận điểm và những luận cứ làm sáng tỏ cho luận điểm. Đây là phương pháp đầy đủ trong một bài văn nghị luận.

– Phương pháp chứng minh: Chứng minh tính đúng đắn của vấn đề bằng những luận điểm và luận cứ. đặc trưng là phải nêu ra được những dẫn chứng cụ thể. Phương pháp này hay sử dụng trong những bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý.

– Phương pháp so sánh: so sánh những hiện tượng tương ứng hoặc cùng hiện tượng nhưng ở những quốc gia khác nhau (NL về hiện tượng, đời sống), so sánh với những tác phẩm cùng đề tài (NL về tác phẩm văn học) để thấy rõ tính đúng đắn và hợp lý của vấn đề.

– Phương pháp tổng hợp: tổng hợp lại tất cả những lý lẽ đã nêu ra hay nói cách khác từ từ dòng riêng đã phân tích đi tới dòng chung. Phương pháp sử dụng đế kết đoạn, kết thúc vấn đề trong bài.

những dạng văn nghị luận

Nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống

Trong thị trường sở hữu rất nhiều hiện tượng được đặt ra, sở hữu thể là hiện tượng tốt, sở hữu thể là hiện tượng xấu. Điều cốt lõi mà một bài văn nghị luận là đưa ra được những ý kiến bàn về những hiện tượng đó. Từ đó đưa ra những mô tả thông tin hay giải pháp cho vấn đề.

Xem thêm: .Com Là Gì ? Toàn Bộ Khái Niệm Về Domain Name Tên Miền Là Gì

Nghị luận về một hiện tượng đời sống sở hữu thể là những hiện tượng mới nổi dang rất nóng hiện nay hoặc là hiện tượng từ lâu chưa thể giải quyết. Vì vậy tính khách quan và chặt chẽ trong những luận điểm là điều rất cần thiết. Nội dung phải đầy đủ biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết vấn đề.

Cách làm:

NL về hiện tượng đời sống tốt:

MB: Nêu hiện tượng đời sống tốt, khẳng định tính đúng đắn của hiện tượng

TB: – Giải thích hiện tượng (nếu sở hữu), trả lời câu hỏi: Hiện tượng đó là gì?

– Nêu biểu hiện, nguyên nhân của hiện tượng đời sống tốt, trả lời câu hỏi: Gồm những gì? Tại sao? Như thế nào?

– Chứng minh tính đúng đắn của hiện tượng đó.

– Dẫn chứng

KB: – Khẳng định lại

– tăng khoảng trống: mô tả thông tin và nêu bài học (nếu sở hữu)

NL về hiện tượng đời sống xấu:

MB: Giới thiệu tính cấp thiết của vấn đề

TB: – Giải thích (nếu sở hữu)

– Nêu biểu hiện, thực trạng của hiện tượng

– Nêu nguyên nhân, trả lời câu hỏi Tại sao sở hữu hiện tượng đó?

– Nêu hậu quả, trả lời câu hỏi Hiện tượng đó gây ra tác hại gì?

– Đưa ra giải pháp: gồm giải pháp từ phía chủ quan (bản thân con người) và giải pháp khách quan (Phía cơ quan chức năng). Thường thì sở hữu bao nhiêu nguyên nhân sẽ sở hữu bấy nhiêu giải pháp.

KB: Nêu lại tính cấp thiết cần giải quyết vấn đề.

– tăng khoảng trống: mời gọi hướng tới hành động.

Nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý

Là bàn luận về những tư tưởng, đạo lý trong thị trường bao gồm cả tư tưởng, đạo lý tốt hoặc xấu.

Cách làm:

NL về tư tưởng đạo lý tốt:

MB: Giới thiệu về tư tưởng tốt và khẳng định tính đúng đắn của vấn đề

TB: – Giải thích (nếu sở hữu)

– Chứng minh tính đúng đắn của vấn đề: Nêu lên những luận điểm và luận cứ,

+ Trả lời câu hỏi: tại sao + luận điểm

+ Dẫn chứng cho mỗi luận cứ

– Phê phán một số bộ phận đi ngược lại đạo lý và đưa ra lời khuyên.

– tăng khoảng trống: nêu mặt trái của vấn đề để nhìn nhận một cách toàn diện hơn

KB: – Khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề

– mô tả thông tin và nêu bài học (nếu sở hữu)

NL về tư tưởng, đạo lý xấu

MB: Giới thiệu tư tưởng đạo lý xấu, đưa ra quan điểm phản bác tư tưởng

TB: – Giải thích (nếu sở hữu)

– Phân tích mặt hại của tư tưởng: đưa ra những luận điểm , luận cứ và dẫn chứng

– Phê phán những người đang theo tu tưởng này và đưa ra lời khuyên

– tăng khoảng trống: Đặt ở khía cạnh khác tư tưởng sở hữu xấu hay ko?

KB: – Khẳng định lại quan điểm sai lệch của vấn đề

– mô tả thông tin và đưa ra bài học (nếu sở hữu)

Nghị luận văn học

Nghị luận văn học là một dạng bài viết đưa ra quan điểm và cách mô tả thông tin của người viết về một đoạn thơ, bài thơ hay tác phẩm truyện hay một khía cạnh về nghệ thuật hoặc nội dung của tác phẩm văn học.

NL về một đoạn thơ, bài thơ

MB: Giới thiệu dòng hay của đoạn thơ, bài thơ đó

TB: – Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm của bài thơ; vị trí đoạn trích tọa lạc đâu trong bài thơ (khổ mấy, nói về nội dung gì?)

– Phân tích dòng hay của đoạn thơ, bài thơ: phân tích từ nghệ thuật tới nội dung

– tăng khoảng trống:

+ mô tả thông tin về mặt nghệ thuật và nội dung của đoạn thơ, bài thơ

+ So sánh với những bài thơ cùng đề tài để thấy dòng hay của đoạn thơ, bài thơ đó

KB:

– Khẳng định lại dòng hay của đoạn thơ, bài thơ

– mô tả thông tin và nêu cảm nhận: Đoạn thơ, bài thơ mang lại cảm xúc như thế nào?

NL về một tác phẩm truyện:

MB: Giới thiệu tác phẩm truyện

TB: – Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác

– Chứng minh những vấn đề về tác phẩm truyện đó:

+ Nhan đề truyện

+ Số phận những nhân vật

+ Cốt truyện

– tăng khoảng trống: mô tả thông tin về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm nói chung và đoạn trích nói riêng (nếu sở hữu)

KB:

– Khẳng định lại dòng hay của tác phẩm truyện

– mô tả thông tin và nêu cảm nhận: suy nghĩ và bài học rút ra (nếu sở hữu)

Sử dụng những phương thức biểu đạt khác

Văn nghị luận vốn rất khô khan và cứng nhắc bởi hệ thống những luận điểm và luận cứ. Vì vậy điều cần thiết là cần đan xen những yếu tố biểu đạt khác như biểu cảm, tự sự… để mạch văn được tự nhiên và thuyết phục hơn.

– Yếu tố biểu cảm: giúp tăng tính mềm mại cho vấn đề nghị luận, sử dụng tiếng nói và lời nói mang tính biểu cảm cao dễ đánh vào cảm xúc, tâm lý của người đọc, người nghe gây khá nổi bật mạnh, tăng tính thuyết phục.

– Yếu tố tự sự, miêu tả: Làm bài văn nghị luận sở hữu mạch liên tưởng, dễ mường tượng nhất là yếu tố miêu tả. lúc sở hữu cách kể chuyện hấp dẫn người đọc ko sở hữu cảm giác nhàm chán và dễ thuyết phục hơn.

Tuy nhiên cần phải sử dụng một cách phù hợp, cho đúng chỗ, đúng lúc và phải thật tự nhiên, tránh lạm dụng, phá vỡ mạch nghị luận.

Giải thích khái niệm văn nghị luận là gì cùng với đặc điểm, những dạng văn nghị luận thường gặp. Hi vọng sau bài viết, những khách du lịch sẽ hiểu biết hơn về thể loại này, từ đó nghiên cứu cách làm văn phù hợp.

Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button