[SOẠN BÀI] KHỞI NGỮ | Soạn Văn 9

Create by : https://globalizethis.org

IBAITAP: Cùng ibaitap đến với bài học “Khởi ngữ” hôm nay để nắm được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ cũng như biết đặt các câu hỏi có khởi ngữ trong đó.

Câu 1: Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ. (SGK Ngữ văn 9, tập 2- trang 7)

Lời giải chi tiết: 

– Các từ ngữ in đậm trong câu đứng trước chủ ngữ.

– Quan hệ của chúng với vị ngữ: Những từ ngữ in đậm không phải chủ ngữ trong câu vì vậy nên chúng không có quan hệ với thành phần vị ngữ như chủ ngữ.

Câu 2: Trước các từ ngữ in đậm nói trên, có (hoặc có thể thêm) những quan hệ từ nào? (SGK Ngữ văn 9, tập 2- trang 7)

Lời giải chi tiết: 

Xem thêm :  [SOẠN BÀI] ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM

Trước các từ ngữ in đậm nói trên, ta có thể thêm những quan hệ từ như “về”, “đối với”.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1: Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây: (SGK Ngữ văn 9, tập 2- trang 8)

a. Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.

(Kim Lân, Làng)

b. – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

c. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan – xi – păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia  mới một mình hơn cháu. 

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e. Đối với cháu, thật là đột ngột […].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Lời giải chi tiết: 

Khởi ngữ trong các đoạn trích trên là:

  • a. Điều này.
  • b. Đối với chúng mình.
  • c. Một mình.
  • d. Làm khí tượng.
  • e. Đối với cháu.

Câu 2: Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì). (SGK Ngữ văn 9, tập 2- trang 8)

a. Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

b. Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

Lời giải chi tiết: 

a. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm

Xem thêm :  [Soạn bài]: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

b. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.