Nghĩa Của Từ Cassava Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cassava Trong Tiếng Việt

Create by : https://globalizethis.org

cassava, and it”s served with light soup, which is a dark orange color, and contains chicken and/or beef.Fufu is this white ball of starch made of, and it ” s served with light soup, which is a dark orange color, and contains chicken and / or beef .

Bạn đang xem: Cassava là gì

Xem thêm: Đặt máy tạo nhịp tim Pacemaker

Fufu là một cục bột sắn nhỏ như thế này, và thường được ăn với súp nhẹ màu cam đậm, chứa thịt gà hoặc thịt bò.
This is one of the best agronomists in Malawi, Junatambe Kumbira, and he”s discussing what sort of cassava they will plant — the best converter of sunshine to food that man has found.
Đây là một trong những kỹ sư giỏi nhất ở Malawi, Junatambe Kumbira ông đang bàn bạc họ nên trồng loại sắn nào — cách tốt nhất để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành thức ăn mà con người từng biết.
In fact, it”s grown all over the world — yucca, tapioca, manioc, cassava, it”s all the same thing — a very starchy root vegetable.
Và thật sự nó mọc khắp nơi trên thế giới — yucca, tapioca, manioc, cassava, tất cả đều cùng một loại một loại thực vậy rễ chứa nhiều nhựa dính.
Since their introduction to Africa by Portuguese traders in the 16th century, maize and cassava have similarly replaced traditional African crops as the most important staple food crops grown on the continent.
Từ khi được những thương gia người Bồ giới thiệu vào thế kỷ 16, ngô và sắn đã thay thế các cây trồng truyền thống ở châu Phi trở thành giống cây trồng quan trọng nhất tại lục địa.
The peanut butter will soon be put to good use as a sauce thickener, usually in a dish that is made in one pot and served with cassava, plantain, or rice.
Chẳng bao lâu sau người ta dùng bơ đậu phộng để làm xốt đặc sệt, thường để trộn vào một món ăn nấu trong một cái thố và dọn ra ăn chung với củ sắn (củ đậu), quả chuối lá hoặc với cơm.
Well, unfortunately, they didn”t have sugarcane and they didn”t have cassava, but that didn”t stop us.
Nhưng không may là họ không có mía, cũng không có cassava, nhưng điều đó vẫn không ngăn được chúng tôi.
Ingredients first used by native peoples in Brazil include cashews, cassava, guaraná, açaí, cumaru and tucupi.
Các thành phần đầu tiên được sử dụng bởi các dân tộc bản địa ở Brazil bao gồm sắn, guaraná, açaí, cumaru và tacacá.
Furthermore, Vietnamese farmers have grown a lot of maize and cassava, but they still have to import fodder for cattle and fish from 25 countries around the world .
Hơn nữa, nông dân Việt Nam trồng ngô, sắn với diện tích lớn nhưng vẫn phải nhập khẩu cỏ khô cho gia súc và cá từ 25 quốc gia trên thế giới .
The price of a pound of cassava rose from 7 cents to 14 dollars (U.S.) and that of a cup of salt from 8 dollars to 42 dollars (U.S.).
Giá 0,5 kilôgam khoai mì tăng từ 7 xu lên đến 14 Mỹ kim và giá một tách muối từ 8 lên đến 42 Mỹ kim.

Xem thêm :  tương tư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Fufu là một cục bộtnhỏ như thế này, và thường được ăn với súp nhẹ màu cam đậm, chứa thịt gà hoặc thịt bò.This is one of the best agronomists in Malawi, Junatambe Kumbira, and he”s discussing what sort ofthey will plant — the best converter of sunshine to food that man has found.Đây là một trong những kỹ sư giỏi nhất ở Malawi, Junatambe Kumbira ông đang bàn bạc họ nên trồng loạinào — cách tốt nhất để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành thức ăn mà con người từng biết.In fact, it”s grown all over the world — yucca, tapioca, manioc,, it”s all the same thing — a very starchy root vegetable.Và thật sự nó mọc khắp nơi trên thế giới — yucca, tapioca, manioc, cassava, tất cả đều cùng một loại một loại thực vậy rễ chứa nhiều nhựa dính.Since their introduction to Africa by Portuguese traders in the 16th century, maize andhave similarly replaced traditional African crops as the most important staple food crops grown on the continent.Từ khi được những thương gia người Bồ giới thiệu vào thế kỷ 16, ngô vàđã thay thế các cây trồng truyền thống ở châu Phi trở thành giống cây trồng quan trọng nhất tại lục địa.The peanut butter will soon be put to good use as a sauce thickener, usually in a dish that is made in one pot and served with, plantain, or rice.Chẳng bao lâu sau người ta dùng bơ đậu phộng để làm xốt đặc sệt, thường để trộn vào một món ăn nấu trong một cái thố và dọn ra ăn chung với(củ đậu), quả chuối lá hoặc với cơm.Well, unfortunately, they didn”t have sugarcane and they didn”t have, but that didn”t stop us.Nhưng không may là họ không có mía, cũng không có cassava, nhưng điều đó vẫn không ngăn được chúng tôi.Ingredients first used by native peoples in Brazil include cashews,, guaraná, açaí, cumaru and tucupi.Các thành phần đầu tiên được sử dụng bởi các dân tộc bản địa ở Brazil bao gồm, guaraná, açaí, cumaru và tacacá.Furthermore, Vietnamese farmers have grown a lot of maize and, but they still have to import fodder for cattle and fish from 25 countries around the world .Hơn nữa, nông dân Việt Nam trồng ngô ,với diện tích lớn nhưng vẫn phải nhập khẩu cỏ khô cho gia súc và cá từ 25 quốc gia trên thế giới .The price of a pound ofrose from 7 cents to 14 dollars (U.S.) and that of a cup of salt from 8 dollars to 42 dollars (U.S.).Giá 0,5 kilôgamtăng từ 7 xu lên đến 14 Mỹ kim và giá một tách muối từ 8 lên đến 42 Mỹ kim.

Xem thêm: Outdoor là gì? Những Điều Cần Biết Về Outdoor?

Xem thêm: Techcombank: Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam Quang Ninh, Tiểu Sử Diễn Viên Mai Phương

Bạn đang đọc: Nghĩa Của Từ Cassava Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cassava Trong Tiếng Việt

Some families have begun to plant maize to alleviate this problem; other sources of grain include potatoes, cassava, and taro.
Một số gia đình bắt đầu trồng ngô để giảm bớt khó khăn này, các nguồn lương thực khác gồm có khoai tây, sắn, và khoai môn.
Their culture also includes brightly colored traditional garments, storytelling, and foods such as ereba (a large, thin cake made from cassava root).
Nền văn hóa của họ cũng gồm những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ, các câu chuyện và thực phẩm như bánh ereba (một loại bánh khoai mì lớn, mỏng).
Cassava, which was also introduced from the Americas, can also be used to make nshima/nsima, either exclusively or mixed with maize flour.
Một loại cây khác cũng du nhập từ châu Mỹ là sắn cũng được dùng để làm nshima/nsima, có hoặc không trộn với bột ngô.
The country has emerged as one of the world’s leading exporters of agro-food commodities and is among the top five for aquatic products, rice, coffee, tea, cashews, black pepper, rubber, and cassava.
Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu hàng đầu các mặt hàng nông sản, lương thực và nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu lớn nhất về thủy sản, gạo, cà phê, chè, hạt điều, hạt tiêu đen, cao su và sắn.
And conveniently, one of my students was from Ghana, and he remembered a dish his mom used to make for him called “kokonte,” which is a very sticky porridge made out of the cassava root.
Và rất may mắn, một trong những sinh viên là người Ghana, anh ta nhớ một món ăn do mẹ anh ta làm gọi là kokonte, đó là một món giống như bột nấu nhưng rất dinh, làm từ rễ cây cassava.
Nó có thể được làm từ ngô, gốc sắn (còn được gọi là yuca hay cassava) hoặc hoa quả cùng với những thứ khác.
Dried cassava, locally known as tiwul, is an alternate staple food in arid areas of Java such as Gunung Kidul and Wonogiri, while other roots and tubers are eaten especially in hard times.
Khoai mì khô tên là tiwul, là một loại lương thực thay thế ở những vùng khô hạn ở Java như Gunung Kidul và Wonogiri, còn các loại củ, thân rễ khác thì thường được ăn khi mất mùa lúa.
Jember is famous for its tobacco farms and traditional food called tape which is made of fermented cassava.
Jember được biết đến với các trang trại trồng thuốc là và một loại thực phẩm truyền thống được gọi là tape được làm từ tinh bột sắn lên men.
And conveniently, one of my students was from Ghana, and he remembered a dish his mom used to make for him called ” kokonte, ” which is a very sticky porridge made out of the cassava root.
Và rất may mắn, một trong những sinh viên là người Ghana, anh ta nhớ một món ăn do mẹ anh ta làm gọi là kokonte, đó là một món giống như bột nấu nhưng rất dinh, làm từ rễ cây cassava.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Some families have begun to plant maize to alleviate this problem ; other sources of grain include potatoes, , and taro. Một số mái ấm gia đình mở màn trồng ngô để giảm bớt khó khăn vất vả này, những nguồn lương thực khác gồm có khoai tây, , và khoai môn. Their culture also includes brightly colored traditional garments, storytelling, and foods such as ereba ( a large, thin cake made fromroot ). Nền văn hóa truyền thống của họ cũng gồm những bộ phục trang sắc tố sặc sỡ, những câu truyện và thực phẩm như bánh ereba ( một loại bánhmì lớn, mỏng dính )., which was also introduced from the Americas, can also be used to make nshima / nsima, either exclusively or mixed with maize flour. Một loại cây khác cũng gia nhập từ châu Mỹ làcũng được dùng để làm nshima / nsima, có hoặc không trộn với bột ngô. The country has emerged as one of the world’s leading exporters of agro-food commodities and is among the top five for aquatic products, rice, coffee, tea, cashews, black pepper, rubber, andViệt Nam đã trở thành nước xuất khẩu số 1 những mẫu sản phẩm nông sản, lương thực và nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu lớn nhất về thủy hải sản, gạo, cafe, chè, hạt điều, hạt tiêu đen, cao su đặc vàAnd conveniently, one of my students was from Ghana, and he remembered a dish his mom used to make for him called ” kokonte, ” which is a very sticky porridge made out of theroot. Và rất như mong muốn, một trong những sinh viên là người Ghana, anh ta nhớ một món ăn do mẹ anh ta làm gọi là kokonte, đó là một món giống như bột nấu nhưng rất dinh, làm từcây cassava. Nó hoàn toàn có thể được làm từ ngô, gốc sắn ( còn được gọi là yuca hay cassava ) hoặc hoa quả cùng với những thứ khác. Dried, locally known as tiwul, is an alternate staple food in arid areas of Java such as Gunung Kidul and Wonogiri, while other roots and tubers are eaten especially in hard times. khô tên là tiwul, là một loại lương thực thay thế sửa chữa ở những vùng khô hạn ở Java như Gunung Kidul và Wonogiri, còn những loại củ, thân rễ khác thì thường được ăn khi mất mùa lúa. Jember is famous for its tobacco farms and traditional food called tape which is made of fermentedJember được biết đến với những trang trại trồng thuốc là và một loại thực phẩm truyền thống cuội nguồn được gọi là tape được làm từ tinhlên men. And conveniently, one of my students was from Ghana, and he remembered a dish his mom used to make for him called ” kokonte, ” which is a very sticky porridge made out of theroot. Và rất như mong muốn, một trong những sinh viên là người Ghana, anh ta nhớ một món ăn do mẹ anh ta làm gọi là kokonte, đó là một món giống như bột nấu nhưng rất dinh, làm từ rễ cây cassava. The most popular queries list : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

Xem thêm :  [Ý tưởng] Sleepbox: phòng ngủ di động tại các sân bay, nhà ga
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.