Giải Bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Cánh diều thuộc [Bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Cánh diều]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số

Hoạt động 1 (Trang 44 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo: 

Xem thêm :  [SOẠN BÀI] THẠCH SANH | Soạn Văn 6 Sách Cánh Diều

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 gồm có:  2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29.

b) Các ước của 91 gồm có : 1; 7; 13; 91, trong đó có số 7 và số 13 là các số nguyên tố. 

Vậy một ước số nguyên tố của 91 là: 7 hoặc 13.

Câu 1 (Trang 44 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ta có: 187 = 11 . 17 ⇒ Một ước nguyên tố của 187 là: số 11.

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Câu 2 (Trang 45 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Vậy 40 = 2 . 2 . 2 . 5 = 2³ . 5.

Câu 3 (Trang 46 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Vậy 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 3² . 5.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ta có: 45 = 3.3.5 = 3². 5.

Ta có: 78 = 2.3.13.

Ta có: 270 = 2.3.3.3.5 = 2. 3³. 5.

Ta có: 299 = 13.23.

Câu 2: (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Biết 400 = 2⁴.5².  Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố    

b) Biết 320 = 2⁶.5.  Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố    

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 800 = 400. 2 = 2⁴.5². 2 = 2⁵. 5².

b) Ta có: 3200 = 320. 10 = 2⁶.5.2. 5 = 2⁷. 5².

Câu 3: (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a)    Biết 2700 = 2³.3³.5². Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

Xem thêm :  [Soạn Bài]: Kiểm tra về truyện trung đại

b)    Biết 3600 = 2⁴.3².5². Hãy viết 180  và 600 thành tích các thừa số nguyên tố 

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 2 700 = 10 . 270 =  3 . 900

⇒ 270 = 2 700 : 10 = 2 700 : 2 : 5 = 2³.3³.5² : 2: 5 = 2.3³.5.

Ta có: 2 700 =  3 . 900

⇒ 900 = 2 700 : 3 = 2³.3³.5² : 3= 2².3².5².

b) Ta có: 3 600 = 20 . 180 

⇒ 180 =  3 600 : 20 = 2⁴.3².5² : 4 : 5 = 2².3².5. 

Ta có: 3 600 = 6 . 600

⇒ 600 = 3600 : 2 :3 = 2⁴.3².5² : 2 :3 = 2³.3.5².

Câu 4: Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố là: số 30 và số 385.

Câu 5: Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ta có: 84 = 2².3.7.

⇒ Tập hợp Ư(84) = {1; 2; 3; 4;6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84}.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.