‘get up speed’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Create by : https://globalizethis.org

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” get up speed “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ get up speed, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ get up speed trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. I might have to get her up to speed .
Có lẽ tao phải hối thúc cô ta .

2. We should speed up a little.

Bạn đang đọc: ‘get up speed’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Ta nên đi nhanh hơn chút nữa .
3. Couldn’t get it up ?
Ông không dựng đứng được hả ?
4. Get up, your majesty .
Mời Bệ hạ đứng lên !
5. Get your vertical up !
Dựng cái cột thẳng lên !
6. Smoke alarm working, fan back up to speed .
Còi báo cháy hoạt động giải trí, quạt trần trên nhà quay thông thường .
7. Get this cleaned up .
Dọn dẹp chỗ này .
8. Get your thumbs up !
Dựng ngón cái những người lên !
9. So this is what it takes to get Barry his speed back .
Vy đây là cách Barry ly li tc đ ca nó .
10. So I will try speed it up a little
Vậy nên tôi sẽ cố gắng nỗ lực nói nhanh hơn một chút ít .
11. I think I know how to speed things up
Anh nghĩ mình biết cách đẩy nhanh chuyện này rồi .
12. Speed up the image infinitely and the car disappears .
tăng tốc cái ảnh đó lên mãi mãi … và rồi xe đó sẽ biến mất .

Xem thêm :  Drama là gì? Thế nào là phim Drama, truyện Drama – POPS

13. Matty didn’t get worked up.

Xem thêm: người bán đồ cũ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Matty không dễ bị kích động .
14. Somebody’s gonna get fucked up .
Có người sắp về chầu Diêm Vương rồi .
15. Let’s get you cleaned up .
Đi rửa ráy cho em thôi .
16. Get this place cleaned up .
Dọn dẹp thật sạch chỗ này đi .
17. How’d you get up there ?
Chứ ban nãy cô lên cách nào ?
18. Get me a close-up !
Cho tôi xem cận cảnh !
19. How’d that get hushed up ?
Sao lại phải bưng bít ?
20. Get number three up, now .
Dựng con bù nhìn thứ 3 lên nhé .
21. Most of us tried to get to the middle so we wouldn’t be thrown off by the centrifugal force as the saucer picked up speed .
Hầu hết chúng tôi cố gắng nỗ lực ngồi ở giữa để không bị văng ra ngoài bởi lực ly tâm khi chiếc dĩa bay ngày càng tăng vận tốc .
22. The aluminum helps speed up the delivery of hydrogen chloride .
Nhôm làm chất xúc tác thôi thúc phản ứng HCl .
23. you can speed it up, you can slow it down .
Bạn hoàn toàn có thể làm cho nó nhanh lên, bạn hoàn toàn có thể làm cho nó chậm lại .

24. How did you get up here?

Xem thêm: Lớp đối tượng Đảng là gì

Làm sao anh mò lên tận trên đây ?
25. We gotta get the air up .
Phải nén khí vào .

Xem thêm :  Cách treo nick Facebook luôn online trên Android 2022

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.