Bài 6: Đối xứng trục | Chương I Hình học | Soạn Giải Toán 8

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com đưa ra lời giải hay và chi tiết cho các bài 35, 36, 37, 38 trang 87, 88 SGK toán 8 tập 1 thuộc [ §6: Đối xứng trục trong CHƯƠNG I – TỨ GIÁC] cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải mời các bạn xem dưới đây:

1. BÀI TẬP 35 TRANG 87 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (h.58)

Giải:

Lấy đối xứng với hình đã cho qua trục d ta được hình bên:

Xem thêm :  Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp | Đại số chương I | Sgk toán 8 tập 1 | Soạn Giải Toán 8

2. BÀI TẬP 36 TRANG 87 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Cho góc xOy có số đo 500, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc BOC.

Gợi ý: Ta vận dụng định nghĩa của trục đối xứng để so sánh OB và OC và vận dụng tính chất trong tam giác cân đường trung trực đồng thời là đường phân giác để tính góc BOC.

Giải:

a) 

Ta có: B đối xứng với A qua tia Ox (gt)

⇒ Ox là đường trung trực của AB (theo định nghĩa).

⇒ OA = OB (1)  (theo tính chất: điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì cách đều 2 đầu mút của đoạn thẳng đó)

Tương tự, ta chứng minh được OA = OC (2).

Từ (1), (2) ⇒ OB = OC (=OA).

b) Vì OA = OB (cm câu a)

Nên: (triangle{OAB}) cân tại O

⇒ Đường trung trực Ox đồng thời là đường phân giác của (widehat{AOB}) 

⇒ (widehat{O_1}=widehat{O_2})

Tương tự, ta chứng minh được: (widehat{O_3}=widehat{O_4})

Ta lại có: 

(widehat{BOC}=widehat{O_1}+widehat{O_2}+widehat{O_3}+widehat{O_4})

⇒ (widehat{BOC}=2widehat{O_1}+2widehat{O_3})

⇒ (widehat{BOC}=2(widehat{O_1}+widehat{O_3}))

⇒ (widehat{BOC}=2widehat{xOy}=2.50^0 =100^0)

3. BÀI TẬP 37 TRANG 87 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

 Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Giải:

– Hình có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

– Hình có hai trục đối xứng là: a

– Hình có năm trục đối xứng là: g

– Hình h không có trục đối xứng

Xem thêm :  1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m?

4. BÀI TẬP 38 TRANG 88 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Giải:

 

  • Đối với tam giác ABC, ta thấy trục đối xứng của tam giác là đường cao AH. Và khi gấp hình theo đường AH ta có thấy sự đối xứng.
  • Đối với hình thang cân ABCD, trục đối xứng của hình thang là đường thẳng HK nối 2 trung điểm của 2 đáy AB và CD. Và khi gấp hình theo đường HK ta có thấy sự đối xứng.
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.