[Cách viết] Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

[ad_1]

I. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC LÀ GÌ

Đường tròn ngoại tiếp tam giác hay còn được gọi là tam giác nội tiếp đường tròn là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác có tính chất:

  • Mỗi một tam giác chỉ có duy nhất 1 đường tròn ngoại tiếp.
  • Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm giữa 3 đường trung trực của tam giác đó do đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác chính bằng khoảng cách từ tâm đến 3 đỉnh của tam giác.
  • Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là chính trung điểm của cạnh huyền.
  • Đối với tam giác đều, đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác có cùng tâm đường tròn với nhau.

Ví dụ: △ABC trên nội tiếp đường tròn (O, R =OA).

II. CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC

Cách viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác khi biết tọa độ của 3 điểm tam giác đó:

Cách 1: Cho △ABC có (A(x_{A};y_{A}), B(x_{B}; y_{B}), C(x_{C}; y_{C}))

Bước 1: Gọi phương trình tổng quát đường tròn ngoại tiếp △ABC có dạng: ((C) x^2 + y^2 -2ax -2by +c =0)

Bước 2: Thay tọa độ 3 đỉnh A, B, C vào phương trình tổng quát với ẩn a,b,c (Bởi các đỉnh thuộc đường tròn ngoại tiếp △ABC, nên tọa độ các đỉnh thỏa mãn phương trình đường tròn ngoại tiếp cần tìm).

Bước 3: Giải hệ phương trình (left{begin{matrix} x_{A}^{2} + y_{A}^{2} – 2ax_{A} – 2by_{A} + c = 0\ x_{B}^{2} + y_{B}^{2} – 2ax_{B} – 2by_{B} + c = 0\ x_{C}^{2} + y_{C}^{2} – 2ax_{C} – 2by_{C} + c = 0 end{matrix}right.).

Bước 4: Thay a, b, c vừa tìm được vào phương trình (C) ta có phương trình đường tròn ngoại tiếp △ABC.

III. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC

Ví dụ: Cho △ABC biết  A(-1;2) B(6;1) C(-2;5). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp △ABC 

Lời giải tham khảo:

Gọi phương trình tổng quát đường tròn ngoại tiếp △ABC là ((C) x^2 + y^2 -2ax -2by +c =0)

Do 3 đỉnh A, B, C cùng thuộc đường tròn nên thay tọa độ 3 điểm A, B, C lần lượt vào phương trình đường tròn (C) ta có hệ phương trình: (left{begin{matrix} 2a-4b+c=-5\ 12a+2b-c=37\ 4a-10b+c=-29 end{matrix}right. Leftrightarrow left{begin{matrix} a=3\ b=5\ c=9 end{matrix}right.)

Phương trình tổng quát đường tròn ngoại tiếp △ABC là: (x^2+y^2-6x-10y+9=0)

[ad_2]

Related Posts

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi vào lớp 7 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa tốt nghiệp 2014 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa học kì 2 lớp 10 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Leave a Reply