Hỏi đáp

Vì Sao Quả Của Cây Tam Bội Thường Không Có Hạt, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

Create by : https://globalizethis.org

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Cho các nhận định sau:

(I) Thể tam bội thường không có khả năng sinh sản hữu tính.

Bạn đang xem: Vì sao quả của cây tam bội thường không có hạt

(II) Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể tam bội, nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm 3 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.

(III) Thể tam bội thường không có hạt ( đối với giống cây ăn quả).

(IV) Thể tam bội được tạo ra bằng cách đa bội hóa cây lưỡng bội.

(V) Thể tam bội là thể đa bội lẻ.

Số nhận định đúng về thể tam bội là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

*

Đáp án C

Xét các phát biểu của đề bài:

các phát biểu I, II, III, V đúng

IV Sai đa bội hóa cây lưỡng bội sẽ tạo ra thể tứ bội chứ không phải thể tam bội. Thể tam bội do sự kết hợp giữa giao tử n bình thường và giao tử 2n không bình thường trong giảm phân

*

Giống cây ăn quả tam bội thường không có hạt do cây không sinh sản hữu tính, nên được ứng dụng tạo ra các loại quả không hạt (dưa hấu không hạt,..)

giống cây ăn quả tam bội thường không có hạt vì : Cây tam bội khi giảm phân tạo giao tử mất cân bằng gen ⇒ giao tử chết ⇒ không sinh sản hữu tính.

Nhận định đúng về thể tam bội (3n)

(1) Cơ thể tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính.

(2) Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể tam bội, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng, khích thước giống nhau.

(3) Thể tam bội thường không có hạt nên có lợi cho cây lấy quả.

(4) Thể tam bội có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là số lẻ.

(5) Thể tam bội là thể đa bội lẻ.

(6) Thể tam bội được tạo ra bằng giao phối cây tứ bội với cây lưỡng bội hoặc gây đột biến trong giảm phân ở một cây.

Số đáp án đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án : D

(1) Đúng. Cây tam bội khi giảm phân tạo giao tử mất cân bằng gen => giao tử chết => k sinh sản hữu tính

(2) Đúng

(3) Đúng. Thể tam bội không tạo hạt do không sinh sản hữu tính,ứng dụng tạo các loại quả không hạt, làm tăng kích thước quả

( dưa hấu không hạt, cam không hạt…)

(4) Sai. Ví dụ loài có 2n=24 thì 3n = 36

(5) Đúng

(6) Đúng. Giao tử 2n của cây 4n kết hợp giao tử n của cây 2n tạo cây 3n. Hoặc giao tử 2n của cây bị đột biến trong quá trình hình thành giao tử kết hợp giao tử n cây 2n bình thường tạo cây 3n

Đúng 0
Bình luận (0)

Về quá trình sinh sản ở cây trồng, cho các phát biểu sau đây:

(1). Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra khi mỗi hoa được thụ phấn và thụ tinh bởi 2 hạt phấn khác nhau, một hạt phấn thụ tinh với noãn tạo hợp tử, hạt phấn còn lại thụ tinh với nhân trung tâm để tạo ra nhân tam bội.

(2). Để duy trì các đặc tính vốn có của một giống cây trồng nào đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, người ta sử dụng phương pháp nhân giống hữu tính.

(3). Để tạo ra các loài cây ăn quả (trái) không hạt, có thể sử dụng các thể đột biến đa bội lẻ. (4). Dủng hormone auxin có thể kích thích quá trình đậu của quả (trái) và tạo ra quả không hạt. Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

(1). Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra khi mỗi hoa được thụ phấn và thụ tinh bởi 2 hạt phấn khác nhau, một hạt phấn thụ tinh với noãn tạo hợp tử, hạt phấn còn lại thụ tinh với nhân trung tâm để tạo ra nhân tam bội. à sai, thụ tinh kép được thụ phấn và thụ tinh bởi 1 hạt phấn mang 2 tinh tử.

(2). Để duy trì các đặc tính vốn có của một giống cây trồng nào đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, người ta sử dụng phương pháp nhân giống hữu tính. à sai, để duy trì các đặc tính vốn có của một giống cây trồng nào đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, người ta sử dụng phương pháp nhân giống vô tính.

(3). Để tạo ra các loài cây ăn quả (trái) không hạt, có thể sử dụng các thể đột biến đa bội lẻ. à đúng

(4). Dùng hormone auxin có thể kích thích quá trình đậu của quả (trái) và tạo ra quả không hạt. à đúng

Đúng 0
Bình luận (0)

Nhận định đúng về thể tam bội (3n):

(1) Cơ thể tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính.

(2) Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể tam bội, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.

(3) Thể tam bội thường không có hạt nên có lợi cho cây lấy quả.

Xem thêm: Sinh Năm 2020 Là Mạng Gì – Hợp Với Tuổi Nào, Màu Nào

(4) Thể tam bội có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là số lẻ.

(5) Thể tam bội là thể đa bội lẻ.

(6) Thể tam bội được tạo ra bằng giao phối cây tứ bội với cây lưỡng bội hoặc gây đột biến trong giảm phân ở một cây.

Số đáp án đúng là:

A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Lớp 12 Sinh học Tiến hóa sinh học
1
0
Gửi Hủy

1) Đúng. Cây tam bội khi giảm phân tạo giao tử mất cân bằng gen ⇒ giao tử chết ⇒ không sinh sản hữu tính.(2) Đúng.(3) Đúng. Thể tam bội không tạo hạt do không sinh sản hữu tính,ứng dụng tạo các loại quả không hạt, làm tăng kích thước quả (dưa hấu không hạt, cam không hạt…).(4) Sai. Ví dụ loài có 2n=24 thì 3n=36.(5) Đúng.(6) Đúng. Giao tử 2n của cây 4n kết hợp giao tử n của cây 2n tạo cây 3n. Hoặc giao tử 2n của cây bị đột biến trong quá trình hình thành giao tử kết hợp giao tử n cây 2n bình thường tạo cây 3n.

Chọn D

Đúng 0
Bình luận (1)

Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo chủng vi khuẩn Ê.coli sản xuất prôtêin bò.

(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm luợng đường cao.

(3) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao hơn dạng lưỡng bội bình thường.

(4) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-carôten (tiền vitamin A) trong hạt.

(5) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.

Trong các thành tựu trên, có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của kĩ thuật di truyền?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Chọn D

Các thành tựu là ứng dụng của kĩ thuật di truyền là (1) (4)

Đúng 0
Bình luận (0)

Công nghệ 7

Tại sao đối với cây ăn quả người ta thường dùng phương pháp chiết cành để tạo ra cây con mà không dùng hạt?

Lớp 7 Ngữ văn
1
0
Gửi Hủy

– Cây ăn quả thường chiết cành đây là hình thức sinh sản vô tính nhằm giữ lại những đặc tính quí của cây, vì nếu trồng bằng hạt đây kết quả của sinh sản hữu tính nên phát sinh nhiều biến dị khác không như mong muốn.

– Vì nếu cây ăn quả mà bạn trồng bằng hạt thì tạo ra cây mới và để thu hoạch được thì phải đợi thời gian dài nên ta sử dụng phương pháp chiếc cành để rút ngắn thời gian sinh trưởng để thu hoạch sớm hơn hiện quả kinh tề cao hơn.

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các thành tựu:

(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người;

(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.

(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org

(4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

(5) Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người.

(6) Tạo giống cây Pomato từ cây cà chua và khoai tây.

Số các thành tựu do ứng dụng của kĩ thuật chuyển gen, gây đột biến lần lượt làCho các thành tựu:

(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người;

(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.

(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button