Công lý

Tiết 93: Thừa Số Là Gì

[Globalizethis]

Trong phép nhân, những thành phần được gọi là thừa số và kết quả được gọi là tích.

du khách đang xem: Thừa số là gì

Ví dụ: Trong phép nhân: (3 times 2 = 6) sở hữu (3;2) là những thừa số; (6) được gọi là tích.

Dạng 2: Tính giá trị của tích.

Từ phép nhân cho trước, em chuyển về tổng của nhiều số hạng để nhẩm và tìm giá trị của tích.

Ví dụ: (3 times 2 = 3 + 3 = 6)

Dạng 3: Toán đố.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ những Cách Phát Triển Từ Vựng (Tiếp Theo), Vẽ Sơ Đồ Sự Phát Triển Của Từ Vựng

– Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị những số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

– Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ:Mỗi con gà sở hữu (2) chân. Năm con gà như vậy sẽ sở hữu mấy chân ?

Cách giải:

Năm con gà như vậy sở hữu số chân là:

(2 times 5 = 10) (chân)

Đáp số: (10) chân.

Mục lục – Toán 2
CHƯƠNG một: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Bài một: Ôn tập những số tới 100
Bài 2: Số hạng – Tổng
Bài 3: Đề-xi-mét
Bài 4: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP cùng sở hữu NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài một: Phép cùng sở hữu tổng bằng 10
Bài 2: 26 + 4; 36 + 24
Bài 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
Bài 4: 29 + 5
Bài 5: 49 + 25
Bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
Bài 7: 28 + 5
Bài 8: 38 + 25
Bài 9: Hình chữ nhật – Hình tứ giác
Bài 10: Bài toán về nhiều hơn.
Bài 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
Bài 12: 47 + 5
Bài 13: 47 + 25
Bài 14: Bài toán về ít hơn
Bài 15: Ki-lô-gam
Bài 16: 6 cùng với một số: 6 + 5
Bài 17: 26 + 5
Bài 18: 36 + 15
Bài 19: Bảng cùng
Bài 20: Phép cùng sở hữu tổng bằng 100
Bài 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ sở hữu NHỚ TRONG PHẠM VI 100
Bài một: Tìm một số hạng trong một tổng
Bài 2: Số tròn chục trừ đi một số
Bài 3: 11 trừ đi một số : 11 – 5
Bài 4: 31 – 5
Bài 5: 51 – 15
Bài 6: 12 trừ đi một số
Bài 7: 32 – 8
Bài 8: 52 – 28
Bài 9: Tìm số bị trừ
Bài 10: 13 trừ đi một số : 13 – 5
Bài 11: 33 – 5
Bài 12: 53 – 15
Bài 13: 14 trừ đi một số : 14 – 8
Bài 14: 34 – 8
Bài 15: 54 – 18
Bài 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Bài 17: 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 19
Bài 18: 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
Bài 19: Bảng trừ
Bài 20: 100 trừ đi một số
Bài 21: Tìm số trừ
Bài 22: Đường thẳng
Bài 23: Ngày, giờ
Bài 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
Bài một: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì một)
Bài 2: Ôn tập về hình học (học kì một)
Bài 3: Ôn tập về đo lường (học kì một)
Bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì một)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Bài một: Tổng của nhiều số
Bài 2: Phép nhân
Bài 3: Thừa số – Tích
Bài 4: Bảng nhân 2
Bài 5: Bảng nhân 3
Bài 6: Bảng nhân 4
Bài 7: Bảng nhân 5
Bài 8: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
Bài 9: Phép chia
Bài 10: Bảng chia 2
Bài 11: Một phần hai
Bài 12: Số bị chia – Số chia – Thương
Bài 13: Bảng chia 3
Bài 14: Một phần ba
Bài 15: Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 16: Bảng chia 4
Bài 17: Một phần tư
Bài 18: Bảng chia 5
Bài 19: Một phần năm
Bài 20: Giờ, phút – Thực hành xem đồng hồ.
Bài 21: Tìm số bị chia
Bài 22: Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác.
Bài 23: Số một trong phép nhân và phép chia
Bài 24: Số 0 trong phép nhân và phép chia.
CHƯƠNG 6: những SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Bài một: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
Bài 2: So sánh những số tròn trăm
Bài 3: những số tròn chục từ 110 tới 200
Bài 4: những số từ 101 tới 110
Bài 5: những số từ 111 tới 200
Bài 6: những số sở hữu ba chữ số
Bài 7: So sánh những số sở hữu ba chữ số
Bài 8: Mét
Bài 9: Ki-lô-mét
Bài 10: Mi-li-mét
Bài 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, đơn vị.
Bài 12: Phép cùng (ko nhớ) trong phạm vi 1000
Bài 13: Phép trừ (ko nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.

vserpuhove.com
Theo dõi Danang Discovery trên

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button