quyển truyện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Create by : https://globalizethis.org

Ông biết đó, quyển truyện ” kẻ du hành đêm ”

You know, my comic book, ” the night traveler. “

Bạn đang đọc: quyển truyện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Quyển truyện tranh mới đã có bản in .

The new comic book is available in paperback .

EVBNews

Cậu ấy mang vào được hai quyển truyện tranh, 2 quyển truyện

And he had smuggled in two comics, two comic books

QED

Sẽ có khoảng 30 trang cho mỗi quyển truyện tranh điện tử, với cơ hội 2 trang một

There will be 30 pages per electronic comic book, with a choice every two pages…

OpenSubtitles2018. v3

Ông muốn tạo ra quyển truyện giáo dục nâng cao hiểu biết .

He wanted to create educational comics that increase understanding .

EVBNews

Tom, Joe và Karen đều xuất hiện trong quyển truyện tranh tựa đề ” Hiểu biết tài chính ” .

Tom, Joe and Karen all appear in a comic book called ” Financial Intelligence. “

EVBNews

Họa sĩ Dave Wachter đã vẽ minh họa cho quyển truyện tranh .

Artist Dave Wachter made illustrations for the comic book .

EVBNews

Các anh cứ để mắt quan sát kỹ vào, rồi tôi sẽ mua cho mấy quyển truyện cười.

Keep your eyes open, do your job and I’ll buy you both a Good Humor bar.

OpenSubtitles2018. v3

Có mấy đứa ở phố 3 nói rằng mấy quyển truyện đó rất đáng tiền

There was this kid on third street who said he can tell me how much your comics were worth.

Xem thêm :  Các mẫu câu có từ ‘take action’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một quyển truyện tranh không lời nên Anh Pearson đặt lời cho câu chuyện.

It was a picture book that had no words, so Brother Pearson made up words to the story.

LDS

Em phải dừng đọc mấy quyển truyện tranh đó đi.

You have to stop reading those comic books.

OpenSubtitles2018. v3

Ả y tá lấy địa điệm đó từ một quyển truyện tranh.

Her nurse got it from a comic book.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối năm nay, SmarterComics có kế hoạch phát hành một quyển truyện tranh của Rapper 50Cent .

Later this year, SmarterComics plans to release a comic book by rapper 50Cent .

EVBNews

Xem thêm: Lớp đối tượng Đảng là gì

Câu trả lởi nằm trong những quyển truyện đó.

The answers are in these books.

OpenSubtitles2018. v3

Khi quyển truyện tranh đầu tiên xuất hiện vào năm 1933, bay là một sự xa xỉ.

When the first comic book appeared in 1933, flying was a luxury .

QED

Này, nó chỉ là một quyển truyện thôi.

Hey, it was just a comic book, man.

OpenSubtitles2018. v3

Đã nghĩ luôn cả 4 quyển truyện. Thật chẳng ra gì.

Minimum twenty pages and, four episodes ?

QED

Cuối năm nay, SmarterComics có kế hoạch phát hành một quyển truyện tranh của Rapper 50Cent

Later this year, SmarterComics plans to release a comic book by rapper 50Cent .

EVBNews

Trong quyển truyện, ông Fury sống ở cảng Sloan.

In her comics, Mr. Fury lives in Sloan Harbor.

OpenSubtitles2018. v3

Ông muốn tạo ra quyển truyện giáo dục nâng cao hiểu biết .

Xem thêm :  iPhone Xs Max Lock khác gì với quốc tế? so sánh iPhone Xs Max Lock với Xs Max bản quốc tế

He wanted to create educational comics increase understanding .

EVBNews

Một quyển truyện tranh ngắn được tạo ra và xuất bản bởi Dark Horse Comics cùng chung với game.

A one-shot comic book was also created and published by Dark Horse Comics in conjunction with the game.

WikiMatrix

Gia tộc Fujiwara có một vai trò nổi bật trong quyển Truyện gối đầu, được viết bởi Sei Shōnagon.

The Fujiwara clan is featured prominently in The Pillow Book, by Sei Shōnagon.

WikiMatrix

Khi mà đọc chán rồi, cậu bắt đầu dạy bọn tử tù đọc chữ với những quyển truyện ấy.

And when he got tired of reading them, he started to teach the men in death row how to read, with these comic books .

QED

Những câu chuyện trong quyển truyện tranh nổi tiếng thế giới và mọi thứ về Jack Schaeffer là có thật.

The rumor in the comic book world is that everything that Jack Schaeffer wrote in these comics is real.

OpenSubtitles2018. v3

Cuốn sách mà Hermione nhận được theo di chúc của cụ Dumbledore là một bản nguyên thủy của quyển truyện.

The book Hermione receives in Dumbledore’s will is a copy of the original edition of the fictional book.

Xem thêm: Lớp đối tượng Đảng là gì

WikiMatrix

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.