Công lý

Quá Khứ Của Seem Ed

[Globalizethis]

Seem là một động từ gây cho người học Tiếng Anh rất nhiều vấn đề. những khách tham quan mới học tiếng anh thường gặp nhiều hạn chế lúc sử dụng động từ này. Hôm nay hãy cùng Tienganhduhoc khám phá về động từ Seem, cấu trúc và cách sử dụng Seem trong tiếng Anh như thể nào.

khách tham quan đang xem: Quá khứ của seem

một. Cấu trúc và cáchdùngSeem

“SEEM” cótức là“dường như”, “sở hữu vẻ như”. Người ta xếp Seem vàodòngđộng từphối hợp(linking verbs) và sở hữu thể đượcsử dụngtheo cách tương tự để nói tới cảm giác hay khá nổi bật mà khách tham quan sở hữu được từ mộtngười nàohay một điều gì đó. Động từphối hợpnối tính từ với chủ ngữ, ko đi theo trạng từ, cấu trúc như sau:

Subject + seem + adjective

Ví dụ:

You seem happy. (khách tham quan sở hữu vẻ hạnh phúc).The plan seemed quite simple. (Kế hoạch dường như khá đơn thuần).I’ve only spoken with Ana over the phone, but she seems nice. (Tôi đã chỉ nói chuyện với Ana qua điện thoại, nhưng cô đấy dường như là thoải mái).You seem bored. (khách tham quan sở hữu vẻ chán).San seems unhappy with the results. (San sở hữu vẻ như ko ưng ý với kết quả đó).You seem elated to hear the good news. (khách tham quan sở hữu vẻ vui sướng để nghe một số tin tức tốt lành).She seems embarrassed about what happened. (Cô đấy sở hữu vẻ xấu hổ về một số gì đã xảy ra).

Cáchdùngđộng từ SeemdướiTiếng Anh

Seem to be

Ta thường sử dụng seem to be lúc nói về những chuyện sở hữu vẻ đúng.

Ví dụ:

Things far off seem to be small. (Những thứ ở xa sở hữu vẻ nhỏ).The milk seems to be sterilised. (Sữa hình như đã được khử trùng).He’s 16 years old, but he seems to be younger. (Anh đấy đã 16 tuổi, nhưng anh đấy sở hữu vẻ trẻ hơn).

Trong nhiều trường hợp, sử dụng “Seem” và “Seem to be” đều được.

2. Cấu trúc và cách sử dụng Seem + to Verb-infinitive

Sau “Seem” chúng ta thườngsử dụngcấu trúc với động từ nguyên thể: to + infinitive (hoặc động từtạithìhoàn tất– past participle – đối vớimột sốsự kiện đã diễn radướiquá khứ).

Cấu trúc:

*
*
*

Cấu trúc và cách sử dụng Seem trong tiếng Anh

Mệnh đềthat-clausesở hữu thể được sử dụng sauIt seems…It appears…, nhưng ko sử dụng được vớilook.It looks…nối theo cấu trúc với mệnh đềas if / like.

Ví dụ:

It seems that I may have made a mistake in believing you did this.It appears that you may be quite innocent of any crime.It looks as if / like you won’t go to prison after all.

khác lạ về nghĩa của appear / seem:

Chúng ta sở hữu thể sử dụngseemđể nói về thực tiễn, khá nổi bật khách quan, nhiều chủ đề, và cũng như những khá nổi bật tình cảm. Nhưngappearthường ko được sử dụng để nói tới tình cảm và những khá nổi bật chủ quan.

Ví dụ:

khá nổi bật (impressions) / cảm xúc (emotions):

It seems a shame that we can’t take Kevin on holiday with us.It doesn’t seem like a good idea to leave him here by himself.It seems ridiculous that he has to stay here to look after the cat.

Xem thêm: Xét Nghiệm Hbeag Qual Là Gì ? &Raquo Hepatitis B Foundation

những ví dụ khác:

They have the same surname, but they don’t appear / seem to be related.She’s not getting any better. It seems / appears that she’s not been taking the medication.

Ngoại trừseemthìlookappearđều sở hữu thể sử dụng như một ngoại động từ, chứ ko chỉ với vai trò động từ liên kết.

Ví dụ:

Cracks have suddenly appeared in the walls in our lounge.Digital radios for less than £50 began to appear in the shops before the end of last year.I’ve looked everywhere for my passport, but I can’t find it.I’ve looked through all the drawers and through all my files.He didn’t see me because he was looking the other way.

Lưu ý nữa làlookđược sử dụng rất nhiều trong những cụm động từ (phrasal verb).

Ví dụ:

Could you look after the children this afternoon while I go shopping?Could you look at my essay before I hand it in?I’m looking for size 36 in light blue. Do you have it?It’s been a hard year. I’m looking forward to a holiday now.I’ve written a letter of complaint and they’ve promised to look into the matter.Look out for me at the concert. I’ll probably be there by ten o’ clock.Don’t you want to look round the school before enrolling your children?He’s a wonderful role model for other players to look up to.If you don’t know the meaning of these phrasal verbs, look them up in a dictionary.

Mong rằng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho khách tham quan. Chúc khách tham quan học tập tốt và ôn thi thành công!

Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button