‘one-way’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

[ad_1]

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” one-way “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ one-way, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ one-way trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt1. Round trip or one way ?
Khứ hồi hay chỉ đi một lần ?

2. Round trip? Only one-way.

Bạn đang đọc: ‘one-way’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Vé khứ hồi phải không ? Một chiều thôi .
3. Sir, round trip or one way ?
Thưa ngài, vé khứ hồi hay chỉ đi một lần ?
4. Now there’s only one way out .
Và giờ đây chỉ còn 1 cách thoát khỏi chỗ này .
5. There’s only one way to find out .
Chỉ có một cách để biết .
6. What is one way to acquire courage ?
Chúng ta có được sự can đảm và mạnh mẽ qua cách nào ?

7. One-way street that bottlenecks down the way.

Đường một chiều sẽ bị kẹt đường dưới kia !
8. One way or the other, she intrigues me .
Dù sao đi chăng nữa, cô ta khiến tôi tò mò .
9. Lymph flows only one way — toward the heart .
Bạch huyết chỉ chảy một chiều — về hướng tim .
10. One way is by the action of lightning .
Một cách là do ảnh hưởng tác động của tia chớp .

11. Your one-way ticket’s about to get punched.

Chiếc vé một chiều của những người sắp hết rồi đó .

12. Stark, you know that’s a one-way trip.

Stark, ngài biết đây là chuyến đi không khứ hồi .
13. There’s only one way out of this harbor .
Nghiêm túc đó, Thuyền trưởng, ra khỏi cảng này chỉ có một lối thôi .
14. Move the dial one way, and you get reality .
Di chuyển những số theo một hướng và bạn được thực tiễn .
15. 10 Seeking comfort in God’s Word is one way .
10 Một cách là tìm kiếm sự an ủi trong Lời Đức Chúa Trời .
16. lf you block us. there’s only one way out
Nếu ngăn cản chúng tôi thỉ chỉ có 1 bên sống sót .
17. One way is by establishing and maintaining a magazine route .
Bằng cách thiết lập và duy trì một lộ trình tạp chí .
18. That’s one way to look at life on Earth today .
Đó là một cách để quan sát sự sống trên toàn cầu ngày này .
19. One way to get vitamin D is through your diet .
Chế độ dinh dưỡng là một cách giúp bạn hấp thụ đủ vitamin D .
20. This is one way of catching them in the act .
Đây là cách bắt quả tang chúng sao .
21. The one way in which they differ : they’re extremely social .
Một điều mà họ độc lạ đó là họ vô cùng linh động trong tiếp xúc .
22. 6, 7. ( a ) What is one way to decrease stress ?
6, 7. a ) Có một cách nào để làm giảm bớt áp lực đè nén mạnh ?
23. So that’s one way of doing an experiment with electricity .
Một cách là làm thí nghiệm với điện .
24. One way not to do it : teach more ethics courses .
Một cách để tránh làm nó : dạy nhiều khoá học đạo đức hơn .
25. What is one way our conscience may have been influenced ?

Xem thêm :  Sự Tích Lá Chà Bồn Là Gì – Lá Chà Bồn, Lá Chà Bặc =)))

Một trong số những điều có thể ảnh hưởng đến lương tâm của chúng ta là gì?

Xem thêm: Torrent là gì? Cách sử dụng Torrent như thế nào?

26. Well, the prostitutes point one way, the club goes another .
Gái mại dâm chỉ 1 đường, club chỉ 1 nẻo .
27. One way such rehabilitation might work is through restorative justice programs .
Một cách để giúp họ phục thiện là qua những chương trình hàn gắn công lý .
28. Governor, I’m sorry, but there’s only one way to play this .
Ngài Thống đốc, tôi xin lỗi, nhưng chỉ có một cách thôi .
29. ( b ) What is one way to strengthen our faith and courage ?
( b ) Một cách để củng cố đức tin và lòng can đảm và mạnh mẽ là gì ?
30. One way is to consider purchasing power, what money can buy .
Một cách là xem xét nhu cầu mua sắm, năng lực mua hàng của tiền tệ .
31. What is one way we can muster up boldness to preach ?
Một cách để giúp tất cả chúng ta mạnh dạn rao giảng là gì ?

32. Sadly, for my kind, coming here is a one-way ticket.

Buồn cái là với người như bọn tôi sang đây coi như là vé một chiều rồi .
33. High-intensity exercise is one way to effectively reduce total abdominal fat .
Tập thể dục cường độ cao là một cách để giảm hiệu suất cao tổng lượng mỡ bụng .
34. One way or another, a face will be added to the hall .
Cách này hay cách khác, điện chính sẽ có một khuôn mặt mới .
35. 5 One way we muster up boldness to preach is through prayer .
5 Một cách để tất cả chúng ta mạnh dạn rao giảng là cầu nguyện .
36. What is one way that true Christians condemn verbal attacks against them ?
Một cách mà Fan Hâm mộ Đấng Christ chân chính hoàn toàn có thể bác bỏ những lời lẽ công kích là gì ?
37. One way you can do so is by avoiding sarcastic, disrespectful speech .
Một cách mà bạn hoàn toàn có thể làm điều này là tránh nói năng châm biếm, hỗn xược .
38. Thus I cannot report anything one way or another regarding The Rapture .
Không có một nguyên do duy nhất nào Tóm lại về động cơ hiếp dâm .
39. One way you can do this is by writing to an address below .
Một cách bạn hoàn toàn có thể làm điều này là gửi thư về một địa chỉ dưới đây .
40. One way to do so is to contemplate the true value of chastity .
Một cách để làm thế là suy ngẫm về chân giá trị của tính trong sáng .
41. Social truyền thông is one way of disseminating news that should not be trusted
Mạng xã họi là một cách phổ cập tin tức không nên tin yêu
42. There’s one way to treat jaundice, and that’s what’s called an exchange transfusion .
Chỉ có một cách để chữa bệnh vàng da, cách đó được gọi là thực thi trao đổi máu ( exchange transfusion ) .

Xem thêm :  Game Mua hàng khuyến mãi: Shopping Sale

43. This, in turn, forces blood through the one-way valves toward the heart.

Điều này đẩy máu về tim xuyên qua những van một chiều .
44. You will tell me everything about this marker one way or the other .
Với mũi thuốc này, ông sẽ phải khai hàng loạt thực sự với tôi .

45. Four internal valves ensure a one-way flow of blood through the heart.

Bốn van phía trong tim bảo vệ máu chảy một chiều qua tim .
46. One way to imagine that is I gather large datasets from around the world .
Một cách để tưởng tượng là tôi tích lũy những hệ tài liệu lớn trên khắp quốc tế .
47. One way to do so is by responding wholeheartedly to their counsel and encouragement .
Một cách để làm thế là hết lòng hưởng ứng lời khuyên và sự khuyến khích của họ .
48. Paying taxes is one way in which otherwise well-meaning people collaborate in injustice .
Nộp thuế là một cách khác để mọi người cộng tác với sự bất công .

49. ‘Like figures on a weather clock, we went one way, John went the other.

Xem thêm: Công nghệ đèn UVC là gì – Ánh sáng tia cực tím diệt vi khuẩn ? – DaiThuCompany – 0904723825

Như kim đồng hồ đeo tay, chúng tôi đi một hướng, John đi hướng còn lại .
50. When you see the cube one way, behind the màn hình hiển thị, those boundaries go away .
Khi những bạn nhìn khối lập phương theo một chiều, đằng sau màn hình hiển thị, những ranh giới đó biến đi .

Xem thêm :  Xem ngay 9+ khả năng thanh toán ngắn hạn mới nhất

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.