Công lý

Lý Lịch Tiểu Sử Võ Văn Thưởng, Chân Dung, Tiểu Sử Đồng Chí Võ Văn Thưởng

[Globalizethis]

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được tín nhiệm tái đắc cử vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng

Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ: Thạc sĩ

– Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

– Bí thư Trung ương Đảng XII

– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa Khóa XII, XIV

– Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1992: Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường

1993: Phó ban Đại học nhiều năm kinh nghiệm Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban

1995: Phó người mang quyền lực cao kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh

1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

2000: người mang quyền lực cao Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh. Phó người mang quyền lực cao Hội Sinh viên VN

2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm người mang quyền lực cao Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh

2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh niên cùng sản TP Hồ Chí Minh

2004: Bí thư Quận ủy 12, TP Hồ Chí Minh

4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ tiêu dùng cho Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cùng sản Hồ Chí Minh

một/2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cùng sản Hồ Chí Minh

7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

một/2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

8/2011 – 4/2014: Bộ Chính trị phân công giữ tiêu dùng cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

4/2014 – 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ tiêu dùng cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

10/2015 – 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được tái cử giữ tiêu dùng cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được phân công điều hành công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh

một/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

2/2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ tiêu dùng cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button