Luật sở hữu trí tuệ

Quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành 

Luật sở hữu trí tuệ hiện hành là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019. Luật sở hữu trí tuệ hiện hành quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Xem thêm: >> Tìm hiểu về luật sở hữu trí tuệ hiện hành>> Thủ tục đăng ký bản quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành>> Theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì thù lao là gì?

Luật sở hữu trí tuệ hiện hành quy định về quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định về quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền tại Điều 198. Theo đó, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

  • Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành

Quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo luật hiện hành

Theo quy định tại Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan Tòa án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự quy định tại Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ và các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Trường hợp bạn có nhu cầu cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề trong luật sở hữu trí tuệ hiện hành, có thể liên hệ ngay với Phan Law để được kịp thời hỗ trợ thông qua thông tin liên hệ sau:

PHAN LAW VIETNAMHotline: 0794.80.8888 – Email: info@phan.vnLiên hệ Văn phòng Luật Sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button