hoa sen trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Create by : https://globalizethis.org

Vòi hoa sen!

The shower!

Bạn đang đọc: hoa sen trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

OpenSubtitles2018. v3

Không, nó có nghĩa là ” Bông hoa Sen “.

No, that also means the lotus flower.

OpenSubtitles2018. v3

Em cần tắm vòi hoa sen.

I need a shower.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy chỉ muốn một vòi hoa sen thoải mái.

He just wanted a comfortable shower.

ted2019

Em ngủ, tắm dưới vòi hoa sen.

I slept, took a shower.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ rất yêu hoa sen cạn.

I just love nasturtiums.

OpenSubtitles2018. v3

Hàn Quốc như phim buồn vì’vòi hoa sen.

Koreans like sad movies all because of’Shower’.

OpenSubtitles2018. v3

Ngọn núi thiêng của đảo Hoa Sen.

The holy mountain of Lotus Island.

OpenSubtitles2018. v3

▪ Gắn loại đầu vòi hoa sen tốn ít nước.

▪ Install a water-efficient shower head.

jw2019

Vòi hoa sen trong phòng tắm nữa.

And the faucet in the bathroom.

OpenSubtitles2018. v3

Joshua sẽ mãi mãi biết ơn nàng, hoa sen trong bùn của ta.

Joshua will always be grateful to you, my little mud flower.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ bạn bắt đầu ngày mới bằng việc tắm vòi hoa sen.

You probably start the day with a shower.

QED

Cống tại vòi hoa sen 14 bị tắc.

Shower 14’s drain is clogged.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: New York Yankees – Wikipedia tiếng Việt

Thuyết này nói trong chương kết luận 28 của sách “Lotus of Truth” (Hoa sen chân lý):

This sutra states in its concluding chapter 28 :

Xem thêm :  Cycle time là gì? Bạn biết gì về cycle time trong các lĩnh vực?

jw2019

Thú thực tôi có trồng một vài cây hoa sen. nhưng chẳng cây nào sống lâu cả.

I planted lotus flowers once…… but none lived long.

QED

Tại sao hoa Sen lại dấu trong rừng?

Why would a lotus flower hide in the forest?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có buồng tắm hoa sen nóng lạnh.

We got hot showers.

OpenSubtitles2018. v3

Vòi hoa sen?

Showerheads?

OpenSubtitles2018. v3

Hoa sen ẩn trong rừng sao?

Lotus flower is hiding in the forest?

OpenSubtitles2018. v3

Motif hoa sen được lặp lại trên cả chattris và guldastas.

The lotus motif is repeated on both the chattris and guldastas.

WikiMatrix

Cũngnhưlà… hoa sen nở trong hố phân mà thôi.

Just a flower trying to bloom in a pile of shit .

QED

Gội đầu lại bằng vòi hoa sen và gội lại bằng dầu gội bình thường .

Rinse it out in the shower, and shampoo normally .

EVBNews

* Bạn nên tắm vòi hoa sen thay vì bồn tắm .

* Take showers instead of baths .

EVBNews

Sáng nay trước khi đến đây, ai đã tắm bằng vòi hoa sen?

This morning before you came, who could have had a wash using a shower?

ted2019

Vào năm 1997, đèn hoa sen Tiffany chính gốc bán đấu giá được 2,8 triệu đô la!

In 1997 the original Tiffany lotus lamp sold at an auction for 2.8 million dollars!

Xem thêm: Android Auto – Wikipedia tiếng Việt

jw2019

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.