Những loại giấy tờ giúp bạn chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì sẽ được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Ảnh minh hoạ: LĐO
Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về những loại giấy tờ giúp người dân chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Ảnh minh hoạ: LĐO

Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong những loại giấy tờ sau để chứng minh:

1. Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05.7.1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 05.7.1994.

3. Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.

4. Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân.

5. Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Nếu nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01.7.2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Nếu nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết.

6. Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.

7. Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ trên. Nếu trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì cần phải:

– Có giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01.7.2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được UBND cấp xã xác nhận.

– Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01.7.2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được UBND cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.

– Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định trên mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được UBND cấp xã xác nhận.

8. Trường hợp cá nhân trong nước không có giấy tờ thì phải có xác nhận của UBND cấp xã:

– Phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01.7.2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01.7.2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch.

– Trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.

Related Posts

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000

Giấy chứng nhận ISO 22000 là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp hoặc tổ chức đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000 – Hệ thống…

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT thì bị phạt như thế nào?

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT thì bị phạt như thế nào? Theo quy định pháp luật hiện hành thì bất kỳ chủ…

Thủ tục làm Giấy phép kinh doanh Yến sào (Cập nhật 2021)

“Yến sào” là một loại thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, những năm gần đây. Tuy nhiên, thủ tục xin cấp…

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Việt Nam từ khi dành được độc lập đến nay toàn Đảng, toàn dân tập trung toàn diện vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo…

Mẫu giấy xác nhận nhân thân mới nhất 2021 dành cho bạn!

ContentsRelated posts:1. Tìm hiểu mẫu giấy xác nhận nhân thân là gì? Mẫu giấy xác nhận nhân thân hiểu một cách đơn giản chính là một loại…

Chứng chỉ xuất xưởng là gì?

Trong lĩnh vực vận chuyển ngày nay mẫu giấy chứng nhận xuất xưởng hay còn gọi là chứng chỉ xuất xưởng không còn là một loại giấy…

Leave a Reply