gần nhất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Create by : https://globalizethis.org

Nếu anh không thể tìm đúng hộp của nó, anh luôn lấy cái hộp nào gần nhất.

If I can’t find the right case, I use the nearest one.

Bạn đang đọc: gần nhất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Tội ác và sự trừng phạt gần nhất mà ta từng thấy chỉ là trên TV.

The closest we get to crime and punishment is likely what we see on TV.

ted2019

Tôi cũng không nhớ lần gần nhất vào Starbuck là khi nào nữa.

This is the first time I’ve had Starbucks since I can remember.

OpenSubtitles2018. v3

Khuôn viên đại học francophone gần nhất là trường đại học de Moncton ở Edmundston.

The nearest francophone university campus is that of the Université de Moncton in Edmundston.

WikiMatrix

Đường gần nhất từ Nice tới Paris là 1000 Km

It’s nearly 1,000 kilometers… between Nice and Paris.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi công dân phải đến nơi trú ẩn gần nhất.

All citizens must report to the nearest shelter zone immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Liên kết AVE gần nhất là Antequera.

The closest AVE connection is in Antequera.

WikiMatrix

Trấn gần nhất là Riom.

Closest town is Riom.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm bất kì là một đường thẳng.

The shortest distance between any 2 points is a straight path.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó, ông quan sát ngôi sao gần nhất, Capella, không hiển thị ánh sáng phân cực.

He then observed the nearest star, Capella, which did not show polarized light.

Xem thêm :  Hàm số đồng biến trên R hàm số nghịch biến trên R – Toán Thầy Định

WikiMatrix

Những sao gần nhất là hệ ba ngôi sao Alpha Centauri, nằm cách xa 4,4 năm ánh sáng.

The closest is the triple star system Alpha Centauri, which is about 4.4 light-years away.

WikiMatrix

Cái gần nhất hiện ở Luân Đôn.

The closest one is in London.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng bến tầu điện ngầm gần nhất cũng cách tháp chuông cả dặm.

But the closest subway station’s over a mile from the bell tower.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Hàm Vlookup trong Excel – Ý nghĩa và cú pháp

Ông thường được xem là cố vấn gần nhất và quyền lực nhất cho Quốc vương Bhutan.

He is typically viewed as the closest and most powerful advisor to the King of Bhutan.

WikiMatrix

Xuất sắc, trừ việc cô ấy chạy bộ cách đường cái gần nhất cả km.

Perfect, except that she was jogging half a mile from the nearest road.

OpenSubtitles2018. v3

Phát minh gần nhất của hắn là Evil Lasagna.

His last invention was an Evil Lasagna.

OpenSubtitles2018. v3

Cricetulus migratorius là tương đối gần nhất tiếp theo của họ, và Tscherskia là nền.

Cricetulus migratorius was their next closest relative, and Tscherskia was basal.

WikiMatrix

Thành phố gần nhất là Kastellaun cách đó 8 km về phía đông.

The nearest city is Kastellaun 8 km eastwards.

WikiMatrix

Các họ hàng gần nhất của Phascolarctidae là các loài trong họ Vombatidae.

The closest relatives of the Phascolarctidae are the wombats, which comprise the family Vombatidae.

WikiMatrix

Tôi đã nói, không đến bất kỳ địa điểm gần nhất.

Xem thêm :  Ben 10 (phim hoạt hình 2005) – Wikipedia tiếng Việt

I said, don’t come any closer .

QED

Cửa ra gần nhất ở hành lang phía đông bắc.

The one closest to you is in the northeast corridor.

OpenSubtitles2018. v3

Sao Trinh nữ đã gần nhất trong năm.

The closest Venus has come in years.

OpenSubtitles2018. v3

Nơi gần nhất là San Felipe.

Nearest place is San Felipe.

OpenSubtitles2018. v3

Đối với những người đã lập gia đình, người lân cận gần nhất chính là bạn đời.

(Ephesians 4:25) If you are married, your closest neighbor is your spouse.

jw2019

Loài liên quan gần nhất với nó có lẽ là Cape Whitefish (B. andrewi).

Its closest living relative is probably the Cape whitefish (P. capensis).

Xem thêm: đối phương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.