Tin tức

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần làm gì và chi phí hết bao nhiêu?

Ông Thương có hỏi: Tôi có sổ đỏ-giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Thương nhưng khoảng 7 năm rồi tôi làm lại chứng minh thư nhân dân thì lại mang tên Nguyễn Hoàng Thương (Do họ lấy tên ngày làm chứng minh đi bộ đội đầu tiên) nên giờ có sự sai lệch giữa tên ở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng minh thư nhân dân.Bây giờ tôi muốn làm đơn đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm những gì và chi phí hết bao nhiêu?

Thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trả lời:

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi có sai sót hay khác biệt về thông tin thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ lưu trữ tại UBND xã thì ông có thể đem đi đính chính tại UBND nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông theo quy định điều 106 Luật đất đai 2013:

“Điều 106.Đính chính,thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp”

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

-Sai sót thông tin về tên gọi,giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân,địa chỉ của người sử dụng đất,chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó.

-Có sai sót thông tin về thửa đất,tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai,tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Đính chính thông tin trên giấy quyền sử dụng đất
Đính chính thông tin trên giấy quyền sử dụng đất

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 86 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP:

“Điều 86.Thủ tục đính chính giấy chứng nhận,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1.Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

  1. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
  2. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
    Đính chính thông tin trên giấy quyền sử dụng đất giấy
    Đính chính thông tin trên giấy quyền sử dụng đất giấy

 PHÍ ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Các loại phí và lệ phí đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm các loại phí sau:

-Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

-Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

-Phí cấp đổi,cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mức phí và lệ phí này do UBND từng tỉnh,thành phố quy định.Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp.Tuy nhiên,về nguyên tắc phải đảm bảo:

-Mức thu đối với hộ gia đình,cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung Ương,phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.

-Mức thu đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức cao hơn mức thu với hộ gia đình,cá nhân.

via GIPHY

 

Ví dụ cụ thể như ở thành phố Hà Nội:

+ Với hộ gia đình,cá nhân ở khu vực các phường thuộc quận,thị xã là: 28.000 vnd.

+ Với hộ gia đình,cá nhân ở các khu vực khác: 14.000vnd.

+Với tổ chức: 30.000vnd.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button