Quyền đăng ký nhãn hiệu Theo Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2019

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu? Một trong những câu hỏi phổ biên nhất chính là ai có quyền đăng ký nhãn hiệu và cá nhân có quyền được đăng ký nhãn hiệu hay không? Vậy căn cứ vào Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ 2019 như sau:

Đăng ký nhãn hiệu

Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ: Đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký sáng chế và các vấn đề pháp lý liên quan đến tư vấn doanh nghiệp: Thành lập công ty, tư vấn đầu tư và các vấn đề liên quan đến kế toán thuế.

Xem thêm :  Điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.