Công thức tích phân từng phần dễ hiểu và ví dụ

[ad_1]

Mục lục bài viết

  1. Công thức tích phân từng phần
  2. Ví dụ áp dụng công thức tích phân từng phần

Công thức tích phân từng phần: Công thức, ví dụ và cách tính tích phân từng phần…
Công thức tích phân từng phần

Công thức tích phân từng phần

Cho hai hàm số u và v có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b], thì ta có :
Đánh giá sao
Trong lúc tính tính tích phân từng phần ta có những ưu tiên sau :
Ưu tiên 1: Nếu có hàm ln hay logarit thì phải đặt u = ln(x) hay u = logĐánh giá saox.
Ưu tiên 2 : Đặt u = ? mà có thể hạ bậc.

Ví dụ áp dụng công thức tích phân từng phần

Ví dụ 1: Tính các tích phân sau :
a) Đánh giá sao
b) Đánh giá sao
c) Đánh giá sao

Lời giải:

a) Đặt: Đánh giá sao
Đánh giá sao

b) Đặt: Đánh giá sao

Vậy: Đánh giá sao

Ta đi tính tích phân Đánh giá sao

Đặt: Đánh giá sao
Vậy: Đánh giá sao
Thế vào (1) ta được: Đánh giá sao

c) Đặt:
Đánh giá sao

Vậy: Đánh giá sao

Ví dụ 2: Tính các tích phân sau
a) Đánh giá sao
b) Đánh giá sao
c) Đánh giá sao

Lời giải:

a) Đặt: Đánh giá sao
Vậy: Đánh giá sao

Đặt: Đánh giá sao
Vậy: Đánh giá sao
Thế vào (1) ta được: Đánh giá sao

b) Đặt: Đánh giá sao
Vậy: Đánh giá sao

c) Đặt: Đánh giá sao

Vậy: Đánh giá sao

Đặt:
Đánh giá sao

Vậy: Đánh giá sao
Thế vào (1) ta được: Đánh giá sao
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

Related Posts

✅ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ad_1] ContentsCông thức tích phân từng phầnVí dụ áp dụng công thức tích phân từng phầnRelated posts:Nội dung đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 I….

✅ Công thức tính thể tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ad_1] Đánh giá bài viết post ContentsCông thức tích phân từng phầnVí dụ áp dụng công thức tích phân từng phầnRelated posts:Cách để Tính thể tích một…

✅ Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ad_1] ContentsCông thức tích phân từng phầnVí dụ áp dụng công thức tích phân từng phầnRelated posts:Nội dung đề tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Điền từ…

Công thức tính diện tích hình thang: thường, vuông, cân …

[ad_1] Diện tích hình thang là gì? Công thức tính diện tích hình thang, cách tính diện tích hình thang… ContentsCông thức tích phân từng phầnVí dụ…

Công thức tính chu vi hình bình hành và ví dụ áp dụng

[ad_1] Chu vi hình bình hành là gì? Cách tính chu vi hình bình hành, công thức tính chu vi hình bình hành. ContentsCông thức tích phân…

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

[ad_1] Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip và công thức tính chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip. Vẽ qua A1&A2 hai…

Leave a Reply