Thư viện ảnh Thư viện ảnh

1. Sửa quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động đất đai Thông…

7 trường hợp không được cấp sổ đỏ năm 2020

Sổ đỏ nhà đất là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh quyền sở hữu bất động sản. Tuy nhiên, nếu rơi vào một trong 7…

4 chính sách mới về đất đai, nhà ở từ ngày 1/9

Bồi thường tái định cư khi xây lại chung cư cũ Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ…

Luật sư Đất đai

Hiện nay, tranh chấp đất đai có thể được giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân….

2 trường hợp mua bán đất không cần Sổ đỏ

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng…

Đất 50 năm có được xây nhà, cấp Sổ đỏ không?

Đất 50 năm gồm những loại đất nào? Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại…

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Thêm nhiều quyền lợi liên quan đến Sổ đỏ

* Hiện nay, các quy định về Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ….

Đền bù giải tỏa 2020 và 6 bước thu hồi đất bạn cần biết!

Đền bù giải tỏa 2020 có những nội dung nào? Đền bù đất đai luôn là vấn đề được rất nhiều người tham khảo. Đặc biệt là…

Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất?

Khi nào người dân được đền bù khi thu hồi đất. Các quyền lợi mà người dân được hưởng khi nhà nước thu hồi đất bao gồm…

Kinh nghiệm thu hồi đất ở Hàn Quốc

Các trường hợp thu hồi đất Các trường hợp thu hồi đất nhằm phục vụ mục đích công gồm đất thuộc diện quốc phòng – an ninh;…