“Cái Biến Trở Tiếng Anh Là Gì ? Biến Trở Trong Tiếng Anh Là Gì

[ad_1]     

72


Giải thích VN: Chữ tắt của Potentiometer.
■ regulating resistance
Giải thích VN: Bộ phận có thể điều chỉnh được điện trở bằng nút vặn hoặc bằng một động cơ để thay đổi dòng điện trong một mạch điện.
biến trở bổ sung điện: charging rheostat
biến trở công suất: power rheostat
biến trở điện phân: water rheostat
biến trở điện phân: electrolytic rheostat
biến trở điều chỉnh trường: field rheostat
biến trở khởi động: starting rheostat
biến trở kích thích: field rheostat
biến trở kích từ: field rheostat
biến trở kiểu chiết áp: potentiometer rheostat
biến trở nước: electrolytic rheostat
biến trở nước: water rheostat
biến trở quấn dây: wire-wound rheostat
biến trở trượt: slide rheostat
biến trở từ trường: field rheostat
bộ biến trở: rheostat
bộ biến trở cuộn dây khởi động (động cơ điện): starting rheostat
bộ biến trở từ trường: field rheostat
cách hãm của biến trở: rheostat braking
cái biến trở: rheostat
cái biến trở trượt: slide rheostat
con chạy của biến trở: rheostat arm
con chạy của biến trở: slider of rheostat
con trượt biến trở: rheostat slider
máy biến trở sợi: filament rheostat
bộ điểu khiển (kiểu) biến trở: rheostatic controller
bộ điều chỉnh (dùng) biến trở: rheostatic regulator
bộ hãm có biến trở: rheostatic brake
điều khiển bằng biến trở: rheostatic control
hãm bằng biến trở: rheostatic braking
sự hãm bằng biến trở: rheostatic braking
sự phanh kiểu biến trở: rheostatic braking
Giải thích VN: Điện trở có thể điều chỉnh theo các trị số khác nhau.
máy biến trở: variable resistor
biến trở đảo chiều
biến trở điều chỉnh trường
biến trở khởi động
biến trở khởi động
biến trở khởi động


[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ vẽ chữ 3d theo tên được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chữ 3d theo tên được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chữ 3d theo tên dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ vẽ chồng sách được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chồng sách được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chồng sách dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và…

Xem 9+ vẽ chị hằng nga chibi được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chị hằng nga chibi được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chị hằng nga chibi dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ vẽ chậu mai được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chậu mai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chậu mai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và…

Xem 9+ vẽ chậu cây dễ thương được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chậu cây dễ thương được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chậu cây dễ thương dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ vẽ chạm khắc đình làng việt nam được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chạm khắc đình làng việt nam được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chạm khắc đình làng việt nam dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Leave a Reply