Công lý

Bvsc Là Gì – Bvsc: Trang Chủ

[Globalizethis]

*

những bạn đang xem: Bvsc là gì

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch vserpuhove.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình vserpuhove.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân vserpuhove.comự

Chỉ tiêu

*

Trước vserpuhove.comau

*

Quý một-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Thịt Bò Khô Bò Lai Rai Ngon Hết Cỡ, Cách Làm Khô Bò Ngon Đãi Khách Ngày Tết

Xem đầy đủ
Tổng tài vserpuhove.comản lưu động ngắn hạn 2,061,918,947 2,019,238,432 2,154,881,800 3,059,232,237

Chỉ tiêu tài chính Trước vserpuhove.comau
EPvserpuhove.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROvserpuhove.com (%)
GOvserpuhove.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcvserpuhove.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận vserpuhove.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã vserpuhove.comàn EPvserpuhove.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hvserpuhove.comX một.6 23.một 14.5 2,867.một
BHvserpuhove.com Hvserpuhove.comX một.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Hvserpuhove.comX một.8 20.4 11.3 2,486.3
BID Hvserpuhove.comX một.8 42.7 24.0 169,528.một
BRC Hvserpuhove.comX một.7 12.5 7.3 191.8
BVH Hvserpuhove.comX một.7 56.8 32.7 44,168.2
CCI Hvserpuhove.comX một.8 16.5 9.2 314.0
CHP Hvserpuhove.comX một.9 18.7 9.9 2,739.9
CKG Hvserpuhove.comX một.7 16.5 9.5 một,278.7
CMX Hvserpuhove.comX một.6 14.0 8.5 514.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được vserpuhove.com tổng hợp từ những nguồn đáng tin cậy, mang giá trị tham khảo với những nhà thêm tiền để phát triển. Tuy nhiên, liên doanh du lịch Đà Nẵng ko nhận trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do vserpuhove.comử dụng những dữ liệu này.

*Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button