Bvsc Là Gì – Bvsc: Trang Chủ

[ad_1]

*

Bạn đang xem: Bvsc là gì

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch vserpuhove.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình vserpuhove.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân vserpuhove.comự

Chỉ tiêu

*

Trước vserpuhove.comau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Thịt Bò Khô Bò Lai Rai Ngon Hết Cỡ, Cách Làm Khô Bò Ngon Đãi Khách Ngày Tết

Xem đầy đủ
Tổng tài vserpuhove.comản lưu động ngắn hạn 2,061,918,947 2,019,238,432 2,154,881,800 3,059,232,237

Chỉ tiêu tài chính Trước vserpuhove.comau
EPvserpuhove.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROvserpuhove.com (%)
GOvserpuhove.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcvserpuhove.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận vserpuhove.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã vserpuhove.comàn EPvserpuhove.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hvserpuhove.comX 1.6 23.1 14.5 2,867.1
BHvserpuhove.com Hvserpuhove.comX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Hvserpuhove.comX 1.8 20.4 11.3 2,486.3
BID Hvserpuhove.comX 1.8 42.7 24.0 169,528.1
BRC Hvserpuhove.comX 1.7 12.5 7.3 191.8
BVH Hvserpuhove.comX 1.7 56.8 32.7 44,168.2
CCI Hvserpuhove.comX 1.8 16.5 9.2 314.0
CHP Hvserpuhove.comX 1.9 18.7 9.9 2,739.9
CKG Hvserpuhove.comX 1.7 16.5 9.5 1,278.7
CMX Hvserpuhove.comX 1.6 14.0 8.5 514.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được vserpuhove.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do vserpuhove.comử dụng các dữ liệu này.

*[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ vẽ chữ 3d theo tên được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chữ 3d theo tên được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chữ 3d theo tên dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ vẽ chồng sách được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chồng sách được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chồng sách dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và…

Xem 9+ vẽ chị hằng nga chibi được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chị hằng nga chibi được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chị hằng nga chibi dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ vẽ chậu mai được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chậu mai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chậu mai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và…

Xem 9+ vẽ chậu cây dễ thương được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chậu cây dễ thương được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chậu cây dễ thương dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ vẽ chạm khắc đình làng việt nam được đánh giá cao

Xem 9+ vẽ chạm khắc đình làng việt nam được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những vẽ chạm khắc đình làng việt nam dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Leave a Reply