Bản Đồ Chiến Lược Kinh Doanh Nghiệp, Bản Đồ Chiến Lược Là Gì

Trang chủ | Chuyên San | Tư duy và công cụ | BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC – PHƯƠNG THỨC DOANH NGHIỆP TẠO RA GIÁ TRỊ

Thời đại hậu Covid19 những doanh nghiệp phải trải qua và rất cần sự thay đổi để đứng vững trên thương trường. Để làm được những việc đó thì nhất định những nhà lãnh đạo phải xây dựng cho mình một chiến lược hợp lý để đạt được mục tiêu cuối cùng. Trong đó, quá trình hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, với rất nhiều mảnh ghép để khớp với nhau. Làm thế nào để xác định được đúng mục tiêu cho tổ chức? Làm thế nào với thể đảm bảo chúng được liên kết với nhau? Bản đồ chiến lược sẽ là chốt an toàn để giúp doanh nghiệp vượt qua những ưu tiên của tổ chức và mục tiêu theo thứ tự phù hợp. Nó là một công cụ rất hiệu quả và hữu ích để sử dụng trong cả quá trình thực hiện và hoạch định chiến lược. 

Vậy bản đồ chiến lược là gì?

Bản đồ chiến lược là đại diện trực quan cho những mục tiêu tổng thể của tổ chức và cách chúng liên quan tới nhau như thế nào. Bản đồ được tạo ra trong quá trình hoạch định chiến lược và được sử dụng làm tài liệu tham khảo chính trong những cuộc họp kiểm tra và giới thiệu thông tin chiến lược định kỳ.

những bạn đang xem: Bản đồ chiến lược kinh doanh

Một bản đồ chiến lược điển hình sắp xếp những mục tiêu thành bốn phương diện. Quan điểm này được phát triển bởi hai tiến sĩ Robert S. Kaplan và David P. Norton như là một phần của khung Thẻ điểm cân bằng của họ để hoạch định và quản lý chiến lược. Bốn phương diện cho những tổ chức vì lợi nhuận bao gồm:

– Tài chính

– Khách hàng

– Quy trình nội bộ

– Con người / Học tập & Tăng trưởng

Bản đồ chiến lược mô tả phương thức tổ chức tạo ra giá trị

*

Bản đồ chiến lược tổng hợp được triển khai từ mô hình Thẻ điểm cân bằng theo bốn yếu tố. Bản đồ chiến lược thêm vào một lớp khía cạnh nữa, minh họa những động cơ theo thời gian của một chiến lược giúp tăng cường sự rõ ràng và tập trung. thực tiễn với rất nhiều phương pháp sử dụng để xây dựng chiến lược, tuy nhiên cho dù phương pháp nào được sử dụng, thì một bản đồ chiến lược được trình bày một cách đồng nhất và có thể chắn sẽ giúp thiết lập và quản lý những mục tiêu và thước đo. Bản đồ chiến lược cung cấp mắt xích liên kết bị thiếu giữa việc xây dựng và thực hiện chiến lược.

Bản đồ chiến lược xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau:

Chiến lược cân bằng những nguồn lực mâu thuẫn

Việc thêm vốn vào tài sản vô hình để tăng trưởng doanh thu dài hạn thường mâu thuẫn với việc cắt giảm kinh phí để với hiệu quả tài chính ngắn hạn. Mục đích trên hết của những nhà hàng tư nhân là tạo ra sự phát triển bền vững cho giá trị cổ đông. Điều này thể hiện sự cam kết dài hạn, đồng thời tổ chức phải cải thiện những kết quả ngắn hạn. Điều đó luôn đòi hỏi hy sinh những khoản thêm vốn dài hạn, thường là một cách vô hình. Vì vậy, điểm bắt đầu lúc mô tả chiến lược là cân bằng và phối hợp mục tiêu tài chính ngắn hạn, như cắt giảm giá thành và tăng năng suất, với mục tiêu dài hạn là việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Chiến lược dựa trên một tập hợp riêng biệt về những giá trị cung cấp cho khách hàng

Làm hài lòng khách hàng là nguồn gốc của việc tạo dựng giá trị bền vững. Chiến lược đòi hỏi sự liên kết rõ ràng giữa phân khúc khách hàng mục tiêu và tập hợp những giá trị cần với để làm hài lòng họ. Làm rõ tập hợp giá trị này là nội dung trọng yếu nhất của chiến lược. Bốn giá trị ở đây là (một) cắt giảm kinh phí, (2) dẫn đầu về sản phẩm, (3) giải pháp tổng thể cho khách hàng, (4) kết cấu hệ thống.

Giá trị được tạo ra thông qua những quy trình kinh doanh nội bộ

Yếu tố tài chính và khách hàng trong bản đồ chiến lược và Thẻ điểm cân bằng mô tả kết quả – điều tổ chức trông mong đạt được: tăng giá trị cổ đông nhờ việc tăng doanh thu và tăng năng suất; tăng doanh thu từ chi tiêu khách hàng nhờ việc tìm kiếm, làm hài lòng, duy trì, tạo tính trung thành và phát triển khách hàng.

Chiến lược bao gồm những chủ đề tương thích, bổ sung cho nhau

Mỗi nhóm của quy trình nội bộ tạo ra tiện dụng ở những thời điểm khác nhau. Sự cải tiến những quy trình vận hành thường tạo ra kết quả ngắn hạn nhờ vào việc giảm kinh phí và tăng chất lượng. những quy trình đổi mới thường mất thời gian dài để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Còn việc cải thiện những quy trình điều tiết và xã hội trong tương lai với thể mang lại tiện dụng trong tương lai xa hơn vì nhà hàng tránh được kiện tụng và tăng danh tiếng trong cùng đồng.

Sự gắn kết chiến lược quyết định giá trị tài sản vô hình

Yếu tố thứ tư của bản đồ chiến lược Thẻ điểm cân bằng – học tập và phát triển – thể hiện tài sản vô hình của nhà hàng và vai trò của chúng trong chiến lược. Tài sản vô hình với thể phân loại thành ba loại:

– Nguồn vốn con người: Kỹ năng, tài năng và kiến thức của nhân viên.

– Nguồn vốn thông tin: Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, mạng lưới và cơ sở hạ tầng.

– Nguồn vốn tổ chức: Văn hóa, kỹ năng lãnh đạo, tập hợp và gắn kết nhân viên, tinh thần tập thể và quản lý tri thức.

ko với tài sản vô hình nào với thể được đo lường giá trị một cách riêng lẻ hay độc lập. Giá trị của những tài sản vô hình này tọa lạc trong năng lực đóng góp cho việc thực hiện chiến lược của tổ chức.

Xem thêm: Boot Advanced Options Là Gì, Hướng Dẫn Truy Cập Advanced Options Windows 10/8

Ba phương thức mục tiêu trong việc gắn kết tài sản vô hình và chiến lược:

một. Những nhóm việc làm chiến lược giúp gắn kết nguồn vốn con người với những chủ đề chiến lược.

2. Danh mục kỹ thuật thông tin chiến lược giúp gắn kết nguồn vốn thông tin với những chủ đề chiến lược.

3. Một lịch trình thay đổi tổ chức giúp kết hợp và gắn kết nguồn vốn tổ chức để liên tục học tập và phát triển với những nhà chủ đề chiến lược.

lúc tất cả ba thành phần trong yếu tố học tập và phát triển – nguồn vốn con người, thông tin, và tổ chức – được gắn kết với chiến lược, thì tổ chức đạt tới một mức sẵn sàng cao độ: Nó với năng lực tập hợp và duy trì tiến trình thay đổi cần thiết để thực hiện chiến lược. Sự sẵn sàng của tổ chức ở mức độ cao lúc:

– Năng lực nguồn vốn con người trong những nhóm việc làm chiến lược được gắn kết chặt chẽ với chủ đề chiến lược.

– Nguồn vốn thông tin cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và những ứng dụng kỹ thuật thông tin chiến lược tư vấn nguồn nhân lực tạo ra kết quả xuất sắc trong những chủ đề chiến lược.

– Văn hóa, kỹ năng lãnh đạo, sự đồng nhất, gắn kết và tinh thần làm việc theo nhóm củng cố sự thay đổi trong môi trường tổ chức để thực hiện chiến lược.

Tóm lại, mẫu hình bản đồ chiến lược, tùy theo chiến lược cụ thể của tổ chức, mô tả cách thức tài sản vô hình cải thiện những quy trình nội bộ của tổ chức. những quy trình đó là đòn bẩy tốt nhất cho việc tạo ra giá trị cho khách hàng, cổ đông và cùng đồng.

với thể nói, xu thế của thời đại mới chính là việc hình thành kỹ năng và thói quen xây dựng bản đồ chiến lược – điều mà rất nhiều doanh nghiệp đang ko để ý. Bản đồ chiến lược chỉ ra cho doanh nghiệp thấy những trọng tâm chiến lược một cách cân bằng để doanh nghiệp với thể tập trung những nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Với đội ngũ chuyên gia giàu triết lý trong tư vấn xây dựng chiến lược, phương pháp thực hiện vừa khoa học, vừa thực tiễn, cùng triết lý vì tiện dụng của khách hàng, OD CLICK sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, xây dựng bản đồ chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong môi trường nặng nề.

Sứ mệnh của nhà hàng Đà Nẵng Discovery chính là giúp những khách hàng khơi dậy năng lực tổ chức và năng lực hành động chiến lược bắt nguồn từ con người trước tiên, nhằm tạo dựng lợi thế nặng nề, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.

OD CLICK biên tập!

Nguồn tham khảo:

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://globalizethis.org

Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes – Robert S.Kaplan & David P. Norton

Nguồn : sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.