Hỏi đáp

WTO là gì? Nhiệm vụ và vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

[Global This]

nhiệm vụ và vai trò của Tổ chức mậu dịch quốc tế WTO Tổ chức Thương mại Thế giới. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu rõ!

WTO là gì? WTO là viết tắt của từ gì?

WTO là tổ chức Thương mại Thế giới. WTO là viết tắt của cụm từ World Trade Organization.

Đây là một tổ chức quốc với chức năng giám sát những hiệp định thương mại giữa những nước thành viên với nhau theo những quy tắc thương mại. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay tránh những rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

WTO là gì?

WTO được thành lập theo Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 15/4/1994. WTO chuẩn xác đi vào hoạt động từ ngày một/một/1995. Trụ sở của tổ chức được đặt tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tổ chức này kế thừa và phát triển những quy định và thực tiễn thực thi Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan – GATT 1947 (chỉ giới hạn ở thương mại hàng hóa) và là kết quả trực tiếp của Vòng đàm phán Uruguay (bao trùm những lĩnh vực thương mại hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và thêm vốn).

WTO với bao nhiêu thành viên?

Tính tới hết năm 2019, WTO đã với 164 thành viên chuẩn xác. 2 nước tham gia vừa qua nhất là Afghanistan và Liberia (tháng 7/2016).

Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hiện chiếm khoảng 97% kim ngạch thương mại thế giới. Tham gia vào WTO, những quốc gia, vượt trội là những nước đang phát triển với nhiều cơ hội để phát triển nền kinh tế.

WTO là gì?

VN gia nhập WTO năm nào?

VN gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006, và được công nhận là thành viên chuẩn xác của tổ chức này vào ngày 11/một/2007.

Lúc 17h ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO, ông Eirik Glenne – người đứng đầu Đại hội đồng WTO đã gõ búa chuẩn xác xác nhận VN là thành viên thứ 150 của tổ chức này.

Ngày 11/một/2007 tại trụ sở WTO ở Geneva, Thụy Sĩ, nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa VN đã chuẩn xác được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tiến hành nghi lễ trao thẻ thành viên chuẩn xác.

WTO là gì?

Trở thành thành viên của WTO, VN với nhiều cơ hội tăng trưởng và tăng ko gian lưu thông hàng hóa, dịch vụ với những thành viên khác trong tổ chức. Kinh tế VN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua những mặt: tăng trưởng kinh tế, thu hút thêm vốn nước ngoài, cán cân xuất – nhập khẩu,…

Nhiệm vụ của WTO là gì?

Nhiệm vụ của tổ chức Thương mại Thế giới WTO là:

 • Quản lý và điều hành việc thực hiện những hiệp định thương mại đa phương của WTO.
 • Là diễn đàn cho những cuộc đàm phán về thương mại của những nước thành viên.
 • Giải quyết những tranh chấp về thương mại giữa những thành viên.
 • Giám sát, rà soát những chính sách thương mại của nước thành viên.
 • Trợ giúp kỹ thuật và đào tạo cho những nước đang phát triển.
 • Hợp tác với những tổ chức quốc tế khác như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB).

WTO là gì?

Vai trò của tổ chức thương mại thế giới WTO là gì?

Thúc đẩy việc thực hiện những Hiệp định và cam kết đã đạt được

Đồng thời cũng đảm bảo việc thực hiện và thúc đẩy những cam kết sẽ được thực hiện trong tương lai. WTO thường tổ chức những cuộc đàm phán mậu dịch đa biên nên khối lượng nội dung thông tin rất lớn và rộng rãi nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc tự do hóa mậu dịch của những nước trên thế giới phát triển, sửa đổi và thiết lập những quy tắc quốc tế mới phù hợp với xu phong trào của thời đại.

Tạo ra một diễn đàn cho những cuộc đàm phán giữa những nước thành viên

Để những thành viên với thể tiếp tục đàm phán và ký kết những hiệp định hay cam kết mới về tự do hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại toàn cầu hóa.

WTO xúc tiến việc giảm nhẹ quy chế và tạo điều kiện cho những  nước gia nhập WTO. Việc làm này sẽ giúp nền kinh tế thuận đà phát triển.

WTO là gì?

Giải quyết những tranh chấp thương mại của những nước thành viên

WTO với vai trò giải quyết những tranh chấp nảy sinh giữa những thành viên trong những lĩnh vực liên quan. lúc một thành viên bất kỳ của WTO cảm thấy bị xâm hại về tiện dụng trong hoạt động kinh tế ở một thị trường nào đó đều với quyền khởi tố lên cơ quan giải quyết mâu thuẫn mậu dịch của WTO.

Ngoài ra, cũng được yêu cầu nước đó ngừng những hoạt động kinh tế xâm hại tới tiện dụng của mình. Bất cứ thành viên nào cũng phải chấp nhận lúc bị những thành viên khác khởi tố lên WTO vì đây là một trong những nghĩa vụ yêu cầu của mọi thành viên trong tổ chức.

Thực hiện rà soát định kỳ những chính sách thương mại của những thành viên tham gia tổ chức

WTO với những luật lệ và quy tắc riêng về thương mại quốc tế dành cho tất cả những nước thành viên tham gia. Những luật lệ và quy tắc này đảm bảo mọi thành viên của tổ chức phải thực hiện theo.

Cơ cấu tổ chức của WTO

Về cơ cấu tổ chức, WTO gồm với Hội nghị Bộ trưởng, Đại hội đồng, những Hội đồng thương mại, những Tiểu ban và Nhóm công tác và Ban Thư ký.

WTO là gì?

Hội nghị Bộ trưởng

Hội nghị Bộ trưởng gồm đại diện của tất cả những nước thành viên. Đây là cơ quan quản lí ra quyết định cao nhất của WTO.

Hội nghị Bộ trưởng họp ít nhất hai năm một lần. Hội nghị Bộ trưởng sẽ thực thi những chức năng của WTO. Tại hội nghị, những quyết định được đưa ra ở cấp cao nhất liên quan trực tiếp tới những sự kiện rất cần thiết của thế giới

Đại hội đồng

Ðại hội đồng gồm đại diện của tất cả những nước thành viên, sẽ mở họp lúc cần thiết. Trong thời gian giữa những khóa họp của Hội nghị Bộ trưởng thì chức năng của Hội nghị Bộ trưởng sẽ do Ðại hội đồng đảm nhiệm.

Đại hội đồng còn có vai trò là cơ quan giám sát những chính sách thương mại và giải quyết những tranh chấp mới nổi. Đại hội đồng hành động nhân danh Hội nghị Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Hội nghị Bộ trưởng.

những Hội đồng chung

Cấp thứ ba là các Hội đồng về nhiều lĩnh vực thương mại khác nhau như Hội đồng Thương mại hàng hóa, Hội đồng Thương mại dịch vụ, Hội đồng về những khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Các Hội đồng này chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng.

 • Hội đồng Thương mại Hàng hóa: Tham gia vào việc kiểm soát và giám sát việc tuân thủ những quy tắc và nguyên tắc thương mại của tổ chức.
 • Hội đồng Thương mại Dịch vụ: Tham gia giám sát việc thực hiện những thỏa thuận GATS, làm việc với những dịch vụ tài chính và dịch vụ giỏi.
 • Hội đồng về những khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ: Hoạt động để ngăn chặn sự xuất hiện của những tranh chấp liên quan tới việc bán hàng hóa toàn cầu và sự xuất hiện của hàng giả trên thị trường này.

những Tiểu ban và Nhóm công tác

Các Tiểu ban trực thuộc Đại Hội đồng và các Hội đồng thương mại. Các Tiểu ban này chịu trách nhiệm điều hành việc thực thi Hiệp định WTO. Cụ thể:

 • Hội đồng Thương mại Hàng hóa có 11 Tiểu ban;
 • Hội đồng Thương mại Dịch vụ gồm có các Tiểu ban về dịch vụ tài chính, các Tiểu ban về các cam kết cụ thể;
 • Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của Đại hội đồng có hai Tiểu ban.

những nhóm công tác cũng trực thuộc Ðại hội đồng nhưng cấp độ nhỏ hơn và hẹp hơn so với những ủy ban. Ðại hội đồng với những nhóm công tác sau:

 • Nhóm công tác về gia nhập tổ chức.
 • Nhóm công tác về quan hệ giữa thương mại và thêm vốn.
 • Nhóm công tác về tác động qua lại giữa thương mại và chính sách khó khăn.
 • Nhóm công tác về minh bạch trong chi tiêu chính phủ.
 • Nhóm công tác về thương mại, nợ và tài chính.
 • Nhóm công tác về thương mại và chuyển giao kỹ thuật.

Ban thư ký

Tham gia tư vấn kỹ thuật cho tất cả những bộ phận của WTO, giám sát thương mại quốc tế, phân tích thương mại, làm việc với giới truyền thông và tổ chức những sự kiện. Đồng thời tham gia tham vấn với những nước muốn gia nhập WTO.

Ban thư ký của WTO được đặt tại trụ sở ở Geneva. Ban Thư ký với khoảng 550 nhân viên, đứng đầu Ban Thư ký là Tổng Giám đốc do Hội nghị Bộ trưởng bổ nhiệm, quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, điều kiện phục vụ và thời hạn phục vụ.

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là bốn năm. Tổng Giám đốc sẽ bổ nhiệm những thành viên của Ban Thư ký.

Ban Thư ký với những nhiệm vụ sau:

 • Trợ giúp về mặt hành chính và kỹ thuật cho những cơ quan chức năng của WTO (những hội đồng, những ủy ban,…) trong việc đàm phán và thực thi những hiệp định.
 • Trợ giúp kỹ thuật cho những nước đang phát triển và kém phát triển.
 • Thống kê và đưa ra phân tích về tình hình, chính sách và triển trong thương mại thế giới.
 • tư vấn những quá trình giải quyết tranh chấp và rà soát chính sách thương mại.
 • Tiếp xúc và tư vấn những nước thành viên mới trong quá trình đàm phán gia nhập. Tư vấn cho những Chính phủ muốn trở thành thành viên của WTO.

Như vậy, những khách du lịch đã biết WTO là gì cũng như vai trò và nhiệm vụ của tổ chức này. Đừng quên nhấn theo dõi GiaiNgo để cập nhật thêm những bài viết hay nhé!

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button