Hỏi đáp

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

[Global This]

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Con đường đó diễn ra như nào, trong hoàn cảnh như nào? GiaiNgo sẽ giải đáp thắc mắc hết cho những hành khách trong bài viết dưới đây.

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Con đường đó đã giúp nước VN thắng lợi và thành công như ngày hôm nay đã diễn ra như nào. Cùng GiaiNgo tìm hiểu biết về con đường đúng đắn này nhé.

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Mục đích ra đi tìm đường cứu nước

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới vì:

 • Sinh ra và phát triển trong hoàn cảnh nước rơi vào tay thực dân Pháp, nên Bác đã ý thức được lòng yêu nước từ lúc còn nhỏ.
 • Trên cả nước, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra nhưng đều thất bại.
 • Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, đồng thời nhìn thấy những mặt hạn chế của những phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Làm cho Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
 • Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước trên tàu Đô Đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin.

Vì sao Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước?

Mục đích ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là muốn giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Tìm ra một con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, đưa dân tộc được độc lập, tự do. Trong Bác đang nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đây là tất cả những điều tôi hiểu biết”.

Những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Bác

Những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là:

 • Thứ nhất, phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa: Cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX. Chủ nghĩa tư bản vơ vét tài nguyên, bóc lột lao động, nô dịch dân tộc. Do vậy những nước quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại nền độc lập dân tộc, từ đó phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Sự kiện này tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, nhận thức của người VN yêu nước. Dân tộc ta quyết ko làm nô lệ cho thực dân Pháp, mà phải đấu tranh giành lại nền độc lập cho dân tộc, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
 • Thứ hai, chủ nghĩa Mác – Lênin và sự ra đời Đảng cùng sản trên thế giới: Trên thế giới, chủ nghĩa Mác – Lênin phát triển và được hiện thực hóa bằng phong trào vô sản với sự ra đời của những Đảng cùng sản trên thế giới như: BaLan, Tiệp Khắc, Liên Xô,… những Đảng cùng sản sở hữu năng lực tập hợp, đoàn kết, lãnh đạo, giai cấp công nhân và dân tộc làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • Thứ ba, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á: Phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước thuộc khu vực châu Á nổ ra như: Indonesia, Trung Quốc nổ ra. Nhưng đều thất bại, mà nguyên nhân là thiếu tổ chức, thiếu đoàn kết, đoàn kết rời rạc; nên Bác ko sang Trung Quốc hay Nhật tìm đường cứu nước, mà sang Pháp để tìm đường cứu nước.
 • Thứ tư, tình hình trong nước: Từ những tháng đầu năm 1858 trở về trước, VN là một nước phong kiến độc lập sở hữu chủ quyền. Ngày một/9/1858, Pháp xâm lược VN, sau hiệp định Patơnốt(1884) VN trở thành nước thuộc địa của thực dân Pháp và VN mất chủ quyền. thực dân Pháp áp bức, bóc lột những tầng lớp nhân dân lao động. Và sở hữu hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa cả dân tộc VN với thực dân Pháp và giữa giai cấp nông dân với địa chủ, phong kiến. Dưới ách cai trị của thực dân phong kiến, nhân dân ta ko cam chịu làm nô lệ, đã liên tục đấu tranh giành độc lập dân tộc. những phong trào yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ, nhưng tất cả đều thất bại, do thiếu tổ chức, thiếu đường lối, chưa sở hữu Đảng cùng Sản lãnh đạo. Nên Tương lai Bác ko đi theo con đường cứu nước của những sĩ phu yêu nước lúc bấy giờ vì đó là con đường cứu nước ko thành. Cho dù Nguyễn Tất Thành rất ngưỡng mộ những sĩ phu yêu nước với tinh thần hy sinh xả thân vì nước.
 • Thứ năm, quê hương và gia đình: Nguyễn Tất Thành sinh ra tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một vị quan giáo dục sở hữu tinh thần yêu nước, thương dân; là Người cha thân ra Nguyễn Tất Thành, đã dạy dỗ Nguyễn Tất Thành chu đáo. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng định hướng cho Nguyễn Tất Thành muốn thắng giặc Pháp thì phải hiểu biết văn hóa Pháp, muốn hiểu biết văn hóa Pháp thì phải học tiếng nói của Pháp. Nguyễn Tất Thành sinh ra và phát triển phải chứng kiến cảnh nhân dân ta lúc nước mất, nhà tan. Xuất phát từ thương dân rồi trăn trở vì dân và quyết tâm ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Chứng kiến nhân dân ra sức đấu tranh và lòng yêu nước của dân; là nguồn động lực thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Từ Bến Nhà Rồng, sau hơn một tháng trên biển tới ngày 6/7/1911, tàu Latouche-Tréville cập cảng Marseille Pháp. Từ nǎm 1911 tới 1920, Nguyễn Tất Thành đã tới nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, để nghiên cứu, tìm đường cứu nước.
 • Thứ sáu, trí tuệ và quyết tâm của Nguyễn Tất Thành: Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, một mình Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và đã thành công. Tạo ra bước ngoặt chuyển hướng cho cách mạng VN, thay đổi phong trào cho cả dân tộc. Việc lựa tìm, đi theo con đường cách mạng vô sản đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và đem lại nhiều thành tựu vĩ đại cho cách mạng VN. Nhân dân ta luôn tự hào về Hồ Chí Minh, bởi vì Bác Hồ là ánh sáng, là niềm tin cho muôn dân, là tấm gương soi chung cho những thế hệ người VN, vượt trội là thế hệ thanh thiếu niên hiện nay.

Ý nghĩa sự ra đi tìm đường cứu nước của Bác

Ý nghĩa sự ra đi tìm đường cứu nước của Bác là tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, dẫn tới sự ra đời của Đảng cùng sản VN, dẫn dắt dân tộc ta tới thắng lợi như ngày nay. Việc tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, Bác đã sáng lập ra Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc VN.

Vì sao Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước?

Đó là một Đảng theo học thuyết Mác – Lênin, mang đặc điểm VN và dấu ấn Hồ Chí Minh. Đảng chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh, ngoài tiện lợi của dân tộc, của nhân dân và Tổ quốc; Đảng ta ko sở hữu tiện lợi gì khác. Đảng đó cùng với trí tuệ, bản lĩnh và phương pháp Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc VN từng bước sánh vai cùng thời đại.

Hướng đi của Người sở hữu gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của những vị đi trước như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Nhưng Nguyễn Tất Thành ko tán thành con đường cứu nước của những sĩ phu yêu nước trên. Hướng đi của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh khác với Bác là :

Phan Bội Châu:

 • Đi theo con đường bạo động cách mạng, hướng về phương Đông, đưa học sinh sang du học tại Nhật Bản, đất nước sở hữu cuộc Duy tân Minh Trị.
 • Nhưng sai lầm của cụ là quá tin và bị động vào Nhật Bản mà ko nhận rõ bản chất của những nước đế quốc. Con đường cứu nước của cụ cứ thế mà thất bại, ko phù hợp với xu thế khách quan của thời đại.
 • Người nhận xét về con đường cứu nước của Phan Bội Châu, dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì “đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”.

Phan Châu Trinh:

 • Khác với Phan Bội Châu, cụ theo con đường thương thuyết. mời gọi hoà binh, cụ mang những tư duy rất mới mẻ của Phương Tây, cụ cho rằng “bất bạo động bạo động tắc tử, bất bạo động bạo động đại ngu”, ngược hoàn toàn với con đường cứu nước của cụ Phan Bội Châu. Tuy nhiên, con đường của cụ vẫn chưa phải là con đường đúng đắn nhất.
 • Nguyễn Tất Thành nhận xét con đường của Phan Châu Trinh chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương”.

Vậy nên những nhà yêu nước đi trước Nguyễn Tất Thành đều là những sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản. Còn hướng đi của Người sở hữu những điểm mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó là:

 • Người tìm cho mình con đường sang phương Tây, sang chính đất nước đang đô hộ đất nước mình, nơi sở hữu nền kinh tế, khoa học – kĩ thuật phát triển, nơi sở hữu tư tưởng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.
 • Đó là một con đường đúng đắn, sáng suốt. Nó mang tính chất thời đại, chỉ sở hữu đi sâu vào tìm hiểu biết chính kẻ thù của mình để tìm ra điểm yếu, đúng sai, tìm ra bản chất thì mới nhận diện kẻ thù một cách chính xác nhất.
 •  Và ở đây, Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê nin và cuộc cách mạng tháng Mười Nga, từ đó tìm ra con đường cứu nước – con đường cách mạng vô sản.

Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước đa số đầu thế kỉ XX

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 – 1918

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 -1918:

 • Lực lượng tham gia: gồm đông đảo những tầng lớp nhân dân, vượt trội là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
 •  Phương pháp đấu tranh: đa số là khởi nghĩa vũ trang.
 • Địa bàn: diễn ra lẻ tẻ từ Bắc tới Nam.
 • Chủ trương đường lối: từ phạm trù phong kiến chuyển sang phạm trù tư sản (ở mức độ khuynh hướng).
 • Hình thức hoạt động: Khởi nghĩa vũ trang, duy tân cải cách

Lòng yêu nước của nhân dân VN ngày càng tăng dưới hoàn cảnh đô hộ như này, xung pha bản thân để được một đất nước yên bình ko thuộc về ai. Nhưng với những đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước thì sở hữu đặc điểm là kết quả đều thất bại. Nhờ đặc điểm này Nguyễn Tất Thành thành công tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

Khác nhau giữa những phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Điểm khác nhau giữa những phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với cuối thế ki XIX:

Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX:

 • Mục đích: Xây dựng lại chế độ phong kiến.
 • Lực lương tham gia: những thành phần cũ trong xã hội (nông dân, văn thân sĩ phu phong kiến,…).
 • Hình thức đấu tranh: đa số là đấu tranh vũ trang.

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX:

 • Mục đích: Xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và cùng hòa tư sản.
 • Lực lương tham gia: Đã sở hữu thêm sự tham gia của binh lính người Việt trong quân đội Pháp, tầng lớp tiểu tư sản trí thức mới.
 • Hình thức đấu tranh: Kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với tuyên truyền, vận động cải cách xã hội.

Với nhiều điểm khác nhau nhưng 2 phong trào sở hữu 2 điểm giống nhau là:

 • Đều là những phong trào yêu nước, chống Pháp để giành độc lập tự do cho dân tộc.
 • Đều sở hữu sự tham gia của đông đảo nông dân, bao gồm cả người dân tộc thiểu số.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button