Pháp luật

Thuế GTGT hàng nông sản

Thuế suất giá trị gia tăng hàng nông sản là bao nhiêu? Mức thuế giá trị gia tăng với hàng nông sản (sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản) theo quy định la bao nhiêu?

Thuế suất giá trị gia tăng hàng nông sản là bao nhiêu? Mức thuế giá trị gia tăng với hàng nông sản (sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản) theo quy định la bao nhiêu?

Trả lời

Thuế giá trị gia tăng hàng nông sản gồm những sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản được quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC cụ thể được quy định tại khoản một điều 4, khoản 5 điều 5 và khoản 5 điều 10 như sau:

Điều 4. mục tiêu ko chịu thuế GTGT
một. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
những sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và những hình thức bảo quản thông thường khác.
Ví dụ 2: liên doanh A ký hợp đồng nuôi heo với liên doanh B theo hình thức liên doanh B giao cho liên doanh A con giống, thức ăn, thuốc thú y, liên doanh A giao, bán cho liên doanh B sản phẩm heo thì tiền công nuôi heo nhận từ liên doanh B và sản phẩm heo liên doanh A giao, bán cho liên doanh B thuộc mục tiêu ko chịu thuế GTGT.
Sản phẩm heo liên doanh B nhận lại từ liên doanh A: nếu liên doanh B bán ra heo (nguyên con) hoặc thịt heo tươi sống thì sản phẩm bán ra thuộc mục tiêu ko chịu thuế GTGT, nếu liên doanh B đưa heo vào chế biến thành sản phẩm như xúc xích, thịt hun khói, giò hoặc thành những sản phẩm chế biến khác thì sản phẩm bán ra thuộc mục tiêu chịu thuế GTGT theo quy định.
Điều 5. những trường hợp ko phải thống kê, tính nộp thuế GTGT
5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại ko phải thống kê, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá ko mang thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT ko ghi, gạch bỏ.
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho những mục tiêu khác như hộ, cá nhân kinh doanh và những tổ chức, cá nhân khác thì phải thống kê, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT lúc bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì thống kê, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ một% trên doanh thu.
Ví dụ 19: liên doanh lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc mục tiêu ko chịu thuế GTGT.
Trường hợp liên doanh lương thực B bán gạo cho liên doanh XNK C thì liên doanh lương thực B ko phải thống kê, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho liên doanh XNK C.
liên doanh lương thực B bán gạo cho liên doanh TNHH D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì liên doanh lương thực B ko phải thống kê, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho liên doanh TNHH D.
Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho liên doanh XNK C, liên doanh TNHH D, liên doanh lương thực B ghi rõ giá bán là giá ko mang thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT ko ghi, gạch bỏ.
Điều 10. Thuế suất 5%
5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản một Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ những trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.
Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ.

Như vậy, hàng nông sản (sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản) áp dụng mức thuế suất như sau:
mục tiêu ko chịu thuế GTGT: Áp dụng với những sản phẩm nông sản do tổ chức cá nhân tự sản xuất và sơ chế
những trường hợp ko phải thống kê, tính nộp thuế GTGT: Hàng nông sản sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng ở khâu kinh doanh thương mại
Thuế suất 5%: Sản phẩm nông sản sơ chế thông thường bán cho những đơn vị, cá nhân khác ko phải là doanh nghiệp, hợp tác xã (ví dụ: hộ kinh doanh) ở khâu kinh doanh thương mại

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button