Pháp luật

Tạm giữ và tạm giam

Hướng dẫn phân biệt hai hình thức về tạm giữ và tạm giam theo quy định pháp luật.

Tạm giữa và tạm giam là những cụm từ ta thường thấy mọi người nhắc tới. Globalthis cũng đã tư vấn quy định về thời hạn tam giữ, tạm giam. Vậy tạm giữa và tạm giam với phải là một hình phạt trong hình sự hay đây chỉ là biện pháp tạm thời áp dụng để phục vụ công tác thăm dò? Tạm giữ và tạm giam với điểm gì giống và khác nhau ko? Trong bài viết dưới đây Globalthis xin phân tích, so sánh về tạm giữa và tạm giam để quý khách hàng tham khảo thêm.

Tạm giam, tạm giữ là gì?

Tạm giữ: được quy định tại Điều 117 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 bao gồm: Những người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.

Điều 117. Tạm giữ
một. Tạm giữ với thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.
2. Những người với thẩm quyền ra lệnh giữ người quy định tại khoản 2 Điều 110 của Bộ luật này với quyền ra quyết định tạm giữ.
Quyết định tạm giữ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tạm giữ, nguyên nhân tạm giữ, giờ, ngày bắt đầu và giờ, ngày hết thời hạn tạm giữ và những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này. Quyết định tạm giữ phải giao cho người bị tạm giữ.
3. Người thi hành quyết định tạm giữ phải thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ quy định tại Điều 59 của Bộ luật này.
4. Trong thời hạn 12 giờ kể từ lúc ra quyết định tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải gửi quyết định tạm giữ tất nhiên những tài liệu làm căn cứ tạm giữ cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát với thẩm quyền. Nếu xét thấy việc tạm giữ ko với căn cứ hoặc ko cần thiết thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Tạm giam: được quy định tại Điều 119,Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 , những người bị tạm giam thường là Bị can, bị cáo về tội tính năng hot nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội ít nghiêm trọng tuy nhiên nhân thân ko tốt, đã với tiền án tiền sự hoặc với dấu hiệu bỏ trốn.

Điều 119. Tạm giam
một. Tạm giam với thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội tính năng hot nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.
2. Tạm giam với thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 02 năm lúc với căn cứ xác định người đó thuộc một trong những trường hợp:
a) Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm;
b) ko với nơi cư trú rõ ràng hoặc ko xác định được lý lịch của bị can;
c) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc với dấu hiệu bỏ trốn;
d) Tiếp tục phạm tội hoặc với dấu hiệu tiếp tục phạm tội;
đ) với hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, thứ của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan tới vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
3. Tạm giam với thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù tới 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.
4. Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ với thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà với nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì ko tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp:
a) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã;
b) Tiếp tục phạm tội;
c) với hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, thứ của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan tới vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này;
d) Bị can, bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và với đủ căn cứ xác định nếu ko tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại tới an ninh quốc gia.
5. Những người với thẩm quyền quy định tại khoản một Điều 113 của Bộ luật này với quyền ra lệnh, quyết định tạm giam. Lệnh tạm giam của những người được quy định tại điểm a khoản một Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước lúc thi hành. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ liên quan tới việc tạm giam, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định ko phê chuẩn. Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan thăm dò ngay sau lúc kết thúc việc xét phê chuẩn.
6. Cơ quan thăm dò phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị tạm giam cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam làm việc, học tập biết.

Thẩm quyền ra quyết định

Tạm giữ: quy định tại Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bao gồm: Thủ trưởng, phó Thủ trưởng Cơ quan thăm dò những cấp; Người điều khiển đơn vị quân đội độc lập, cấp trung đoàn và tương đương, người điều khiển đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới; Người điều khiển tàu bay, tàu biển lúc tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng.

Tam giam: quy định tại Điều 113 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, bao gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thăm dò những cấp; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự những cấp; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự những cấp; Hội đồng xét xử.

Thời hạn tạm giam, tạm giữ tối đa

Tạm giữ: ko quá 03 ngày. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ với thể gia hạn tạm giữ nhưng ko quá 03 ngày. Trường hợp tính năng hot, người ra quyết định tạm giữ với thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng ko quá 03 ngày. Như vậy thời hạn tạm giữ tối đa ko quá 9 ngày trong trường hợp tính năng hot.

Điều 118. Thời hạn tạm giữ
một. Thời hạn tạm giữ ko quá 03 ngày kể từ lúc Cơ quan thăm dò, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động thăm dò nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình hoặc kể từ lúc Cơ quan thăm dò ra quyết định tạm giữ người phạm tội tự thú, đầu thú.
2. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ với thể gia hạn tạm giữ nhưng ko quá 03 ngày. Trường hợp tính năng hot, người ra quyết định tạm giữ với thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng ko quá 03 ngày.
Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát với thẩm quyền phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ kể từ lúc nhận hồ sơ đề nghị gia hạn tạm giữ, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định ko phê chuẩn.
3. Trong lúc tạm giữ, nếu ko đủ căn cứ khởi tố bị can thì Cơ quan thăm dò, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động thăm dò phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ; trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.
4. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam.

Tạm giam: Thời hạn tạm giam đối với bị can, bị cáo dài hơn so với thời hạn tạm giữ:
– ko quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng
– ko quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng
– ko quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội tính năng hot nghiêm trọng.

Trong một số trường hợp, việc tạm giam với thể được gia hạn,tuy nhiên thời gian gia hạn phải tuân thủ theo quy định sau:
– Đối với tội phạm ít nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam một lần ko quá 01 tháng;
Đối với tội phạm nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam một lần ko quá 02 tháng;
– Đối với tội phạm rất nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam một lần ko quá 03 tháng;
– Đối với tội phạm tính năng hot nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần ko quá 04 tháng.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button