Pháp luật

Phân biệt thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật với gì khác nhau? So sánh, phân biệt thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Thừa kế sự chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành, với 2 trường hợp thừa kế đó là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế trong mỗi trường hợp này với điểm gì khác nhau? Trong bài viết này nhà hàng Đà Nẵng Discovery sẽ so sánh sự giống và khác nhau giữa thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Khái niệm những loại thừa kế

Thừa kế theo di chúc: là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau lúc chết.

Thừa kế theo pháp luật:  là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Về người được thừa kế

Thừa kế theo di chúc: tất cả những những nhân, tổ chức với tên trong di chúc và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, trọng ý chí của người lập di chúc.  Tuy nhiên, trong trường hợp nếu cha, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên; con đã thành niên mà ko với năng lực lao động nếu ko với tên trong di chúc thì vẫn được hưởng một phần di sản tối thiểu bằng 2/3 một suất thừa kế. Thừa kế theo pháp luật: thứ tự được quy định như sau:
Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ ,chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi của người chết
Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị em, ruột của người đã chết, cháu ruột của người đã chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người đã chết; bác, chú, cậu, cô, dì ruột của người đã chết; chắt ruột của người đã chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại

Xem thêm: Hàng thừa kế

Trường hợp được thừa kế

Thừa kế theo di chúc : theo ý chí, nguyện vọng của cá nhân lúc lập di chúc, cá nhân được hưởng thừa kế phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế,cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế phải đang hoạt động vào thời điểm mở thừa kế; những người thuộc diện đương nhiên nhận thừa kế: cha, mẹ, vợ,chồng, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà ko với năng lực lao động còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Thừa kế theo pháp luật gồm những trường hợp:

  • ko với di chúc
  • Di chúc ko hợp pháp
  • Những người thừa kế đều chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc ko còn vào thời điểm mở thừa kế
  • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà ko với quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản
  • Phần di sản ko được định đoạt trong di chúc;
  • Phần di sản với liên quan tới phần của di chúc ko với hiệu lực pháp luật;
  • Phần di sản với liên quan tới người được thừa kế theo di chúc nhưng họ ko với quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan tới cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng ko còn vào thời điểm mở thừa kế.

Thứ tự áp dụng: thừa kế theo di chúc được ưu tiên áp dụng trước. Thừa kế theo pháp luật chỉ được áp dụng lúc rơi vào những trường hợp như phân tích ở trên.

Thừa kế thế vị

Thừa kế theo di chúc: ko với thừa kế thế vị
Thừa kế theo pháp luật: Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Phân chia di sản

Thừa kế theo di chúc:
– Được thực hiện theo ý chí của người lập di chúc, nếu di chúc ko phân định rõ ràng thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc trừ trường hợp với thỏa thuận khác
– Trường hợp xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật tất nhiên hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính tới thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì với quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
– Trường hợp phân chia theo tỉ lệ khối di sản thì dựa vào khối di sản đang còn lại vào thời điểm mở thừa kế

Thừa kế theo pháp luật:
– lúc phân chia di sản nếu với người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống lúc sinh ra, được hưởng; nếu chết trước lúc sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
– Những người thừa kế với quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu ko thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế với thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu ko thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button