Pháp luật

Phản ánh tiếng ồn của nhà kế bên

Nhà kế bên tôi mở quán karaoke nhưng ko mang những biện pháp phòng chống tiếng ồn nên rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình tôi. Nếu tôi muốn khiếu nại thì phải tới cơ quan nào?

Nhà kế bên tôi mở quán karaoke nhưng ko mang những biện pháp phòng chống tiếng ồn nên rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình tôi. Nếu tôi muốn khiếu nại thì phải tới cơ quan nào?

Trả lời

Về câu hỏi của ông/bà, Đà Nẵng Discovery xin trả lời như sau: Gây tiếng ồn là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường mang ban hành tất nhiên QCVN 26:2010/BTNMT quy định tại Bảng một, khoản 2.một, điều 2 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, theo đó giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu chung cư là 70dBA (từ 6h tới 21h) và 55dBA (21h tới 6h).

Nếu những tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu dân cư gây ra tiếng ồn thì phải mang những biện pháp hạn chế, hạn chế ko làm ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khỏe của cùng đồng dân cư. Nếu hành vi gây tiếng ồn vượt quá mức cho phép thì bị xử lý theo quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau:

Điều 17. Vi phạm những quy định về tiếng ồn
một. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
2. Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA tới dưới 05 dBA.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA tới dưới 10 dBA.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA tới dưới 15 dBA.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA tới dưới 20 dBA.
6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng tới 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA tới dưới 25 dBA.
7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA tới dưới 30 dBA.
8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA tới dưới 35 dBA.
9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng tới 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA tới dưới 40 dBA.
10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng tới 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng tới 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại những khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng tới 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại những khoản 8, 9 và 10 Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện biện pháp hạn chế tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người mang thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp mang vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với những vi phạm quy định tại Điều này.

Do đó, đối với hành vi gây tiếng ồn của quán karaoke như ông/bà nêu, ông/bà mang thể thực hiện việc gửi ý kiến phản ánh lên UBND cấp Quận nơi Vị trí gây ra tiếng ồn để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button