Pháp luật

Mức phạt chậm đóng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội mang đóng bù được hay ko? Đóng bảo hiểm xã hội trước thời gian tham gia thì phải làm như thế nào?

Tôi mang ký hợp đồng với một doanh nghiệp, doanh nghiệp nói nếu tôi làm việc trên 6 tháng thì mới đóng bảo hiểm xã hội cho tôi, tức là: Tôi bắt đầu vào làm việc từ một/2016, nay là tháng 8/2016 và doanh nghiệp sẽ đóng bảo hiểm từ tháng một/2016 cho tôi. Tôi muốn hỏi luật sư là doanh nghiệp mang đóng như vậy được cho tôi ko?

Trả lời

Dù trường hợp của khách du lịch ko nói rõ là loại hợp đồng nào, tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì khách du lịch thuộc mục tiêu phải đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản một Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 2. mục tiêu áp dụng
một. Người lao động là công dân VN thuộc mục tiêu tham gia bảo hiểm xã hội nên, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động ko xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định mang thời hạn từ đủ 03 tháng tới dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động mang thời hạn từ đủ 01 tháng tới dưới 03 tháng;

Như vậy, việc doanh nghiệp yêu cầu khách du lịch làm việc 6 tháng trở lên thì mới đóng bảo hiểm xã hội cho khách du lịch là trái với quy định của pháp luật, theo quy định trên thì khách du lịch chỉ cần làm việc theo hợp đồng mang thời hạn từ 01 tháng trở lên là người sử dụng lao động phải mang trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho khách du lịch rồi, việc chậm đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp được coi là hành vi bị nghiêm cấm theo Điểm b Khoản một Điều 17 Luật bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp này, ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng cho khách du lịch, doanh nghiệp còn bị xử phạt theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

Điều 38. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội nên, bảo hiểm thất nghiệp
4. Phạt tiền từ 12% tới 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội nên, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa ko quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động mang một trong những hành vi sau:
a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội nên, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ko đúng mức quy định mà ko phải là trốn đóng;
c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ko đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội nên, bảo hiểm thất nghiệp mà ko phải là trốn đóng.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính về việc chậm đồng BHXH, doanh nghiệp còn bị tĩnh lãi chậm đóng và mang thể bị xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH.

Xem thêm: Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button