Pháp luật

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô

Mẫu hợp đồng cho thuê xe theo đúng quy định pháp luật do Globalthis cung cấp để khách hàng sở hữu nhu cầu làm hợp đồng tham khảo

Mẫu hợp đồng chu thuê xe do Globalthis cung cấp để quý khách hàng tham khảo và sử dụng


cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————–
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số:    …… – ……../HĐTX

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ luật thương mại 2005
  • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực cung ứng của những bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm ……., Danang Discovery gồm:
BÊN A: doanh nghiệp…………………………………………………………………….. (Bên thuê)
Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………………………………………………………………………
chuyên dụng cho: ……………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

BÊN B: doanh nghiệp…………………………………………………………………….. (Bên cho thuê)
Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………………………………………………………………………
chuyên dụng cho: ……………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Sau lúc bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với những điều khoản như sau:

ĐIỀU một: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.
+ Xe………………………………………………………………………………
+ Lái xe:…………………………….. , sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày 06/05/2005.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
– Giá thuê xe là: …………………………………………………………….. (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)
– Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA những BÊN
3.một. Trách nhiệm của bên B:
– Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan tới xe ngay sau lúc Hợp đồng sở hữu hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng thứ nhất. Giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
– Ông ……………………………………………. chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai tới thứ sáu, từ 6g30 tới 18g30 , thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu sở hữu) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.
– Trả lương cho lái xe.
– nhận trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
– Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho những lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
– Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.
– Xuất hóa đơn thuê xe: một tháng/lần.
3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A
– Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
– Thanh toán những khỏan phí cho lái xe lúc sở hữu yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ.
– lúc sở hữu yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết trước ít nhất 12 giờ.
– Bên A được toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều một), kể cả giao xe cho lái xe khác sử dụng trong thời gian thuê.
– Chịu toàn bộ kinh phí xăng lúc sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
– Hợp đồng sở hữu giá trị kể từ ngày:…………………………………….
– Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu sở hữu đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
– Hai bên cam kết thi hành đúng những điều khoản của hợp đồng, ko bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp sở hữu tranh chấp mà hai bên ko tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân …………………………………………… phán xử.
– Hợp đồng này sở hữu hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau lúc hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và ko còn bất kỳ khiếu nại nào.
– Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản sở hữu giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button