Pháp luật

Mẫu giấy đi đường, giấy thông hành mùa Covid-19

Mẫu giấy xác nhận đi lại. Mẫu giấy thông hành sử dụng để đi đường đối với những trường hợp cung cấp hàng hoá, dịch vụ thiết yếu mùa Covid được phép hoạt động

Tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá nghiêm trọng, một số địa phương yêu cầu phải với giấy đi đường, giấy thông hành để đi lại. Sau đây là mẫu giấy đi đường những du khách với thể tham khảo.

Xem thêm: Hàng hoá, dịch vụ thiết yếu mùa covid


cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI
(Vì nguyên nhân làm việc)

Căn cứ quy định tại công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 và công điện 15/CĐ-UBND Hà Nội năm 2021 về việc triển khai những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

liên doanh LUẬT TNHH Globalthis VN nhận thấy rằng ngành nghề của Danang Discovery hoạt động là ngành nghề thiết yếu và được phép hoạt động theo quy định. Vì vậy, để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ luật sư, tư vấn doanh nghiệp đề nghị cho phép nhân viên của Danang Discovery theo thông tin dưới đây được phép đi lại trong thời gian này để thực hiện làm việc chuyên môn của mình. Danang Discovery xin cảm ơn!

Thông tin nhân viên:

Họ và tên:

CMND/CCCD số: 123456789 ngày cấp: 01/01/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số nhà X, đường Y, phường Z, quận A, TP Hà Nội

ĐẠI DIỆN liên doanh
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu giấy xác nhận đi lại mùa Covid-19

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button