Pháp luật

Hợp đồng thuê nhà mang cần lập thành văn bản?

Hợp đồng thuê nhà mang phải lập thành văn bản hay chỉ cần giao kết bằng lời nói? những quy định về hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà ở thông thường mang cần lập thành văn bản hay mang thể giao kết bằng lời nói. Đối với trường hợp thuê nhà để ở (ví dụ đối với sinh viên, người đi làm mang nhu cầu thuê nhà ở) thì mang yêu cầu phải lập hợp đồng hay chỉ cần giao kết giữa 2 bên là mang thể thực hiện?

Trả lời

Hợp đồng thuê nhà là một trong những loại hợp đồng cho thuê tài sản được quy định tại điều 472 bộ luật dân sự 2015 trong đó mang những nội dung sau:

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.
Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật mang liên quan.

Trong bộ luật dân sự 2015 ko kể “yêu cầu” việc thuê nhà phải lập hợp đồng thành văn bản, tuy nhiên ngoài Bộ luật dân sự 2015 còn áp dụng luật nhà ở 2014 để quản lý về hợp đồng thuê nhà, tại điều 121 Luật Nhà ở 2014 hợp đồng thuê nhà ở được quy định:

Điều 121. Hợp đồng về nhà ở
Hợp đồng về nhà ở do những bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm những nội dung sau đây:
một. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của những bên;
2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì những bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; thể tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; thể tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;
3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng mang thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước mang quy định về giá thì những bên phải thực hiện theo quy định đó;
4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được thêm vốn xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;
6. Quyền và nghĩa vụ của những bên;
7. Cam kết của những bên;
8. những thỏa thuận khác;
9. Thời điểm mang hiệu lực của hợp đồng;
10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của những bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu mang) và ghi rõ phục vụ của người ký.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà

Theo những quy định trên thì việc thuê nhà phải lập thành văn bản, tuy nhiên trên thực tiễn toàn cầu nhiều hợp đồng thuê nhà ko đạt được ý muốn những quy định của điều 121 Luật nhà ở 2014 hoặc vẫn được giao dịch bằng lời nói. Trong trường hợp mang tranh chấp những giao dịch này vẫn mang hiệu lực nếu được hai bên thừa nhận. Việc yêu cầu lập thành văn bản đổi với hợp đồng thuê nhà chỉ là yêu cầu về mặt hình thức, điều này mang thể gây rủi ro cho bên thuê hoặc bên cho thuê nếu mang tranh chấp xảy ra, vì vậy lúc tiến hành thuê hoặc cho thuê nhà nên lưu ý về việc soạn thảo hợp đồng để bảo đảm quyền và thuận tiện hợp pháp cho chính mình.

Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà mang cần công chứng?

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button