Pháp luật

Hiệu lực trở về trước (hồi tố) là gì?

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được coi là tính cần thi hành của văn bản trong một giai đoạn nhất định, trên một ko gian nhất định và với những chủ thể pháp luật nhất định.

Trong đời sống nói chung và với dân luật nói riêng, thường thì chúng ta nghe thấy cụm từ “hồi tố” hay khách hàng mang thể hỏi về hiệu của văn bản sau lúc ban hành nhưng lại trước thời gian ban hành văn bản đó. Dù ko mang chế định nào cụ thể nhưng khái niệm hồi tố vẫn được sử dụng. Vậy hồi tố là gì?

Hồi tố là gì?

Hồi tố được hiểu ngầm là hiệu lực trở về trước của một hoặc nhiều quy phạm pháp luật hình sự đối với hành vi được pháp luật hình sự quy định là tội phạm so với quy phạm pháp luật hình sự tại thời điểm mang hiệu lực thi hành. Điều này thường áp dụng trong những văn bản quy phạm pháp luật, và tính năng hot luật hình sự thì thường gặp nhiều hơn.

Ví dụ: Công văn số 80/TANDTC-PC hướng dẫn tội đánh bạc được áp dụng trước thời điểm luật hình sự 2015 mang hiệu lực 01/01/2017

Hồi tố là một dạng hiệu lực pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được coi là tính cần thi hành của văn bản trong một giai đoạn nhất định, trên một ko gian nhất định và với những chủ thể pháp luật nhất định.

Luật hình sự VN ko mang hiệu lực hồi tố và cũng ko mang một văn bản cụ thể nào xác định khái niệm hay đặc điểm của hồi tố. đơn thuần tội được quy định trong những văn bản pháp luật tức ko mang tội nếu ko mang luật. Theo nguyên tắc này đạo luật hình sự chỉ mang hiệu lực thi hành đối với tội phạm xảy ra lúc đạo luật đó mang hiệu lực thi hành và trước lúc lúc đạo luật đó mất hiệu lực. Nếu hành vi đã được thực hiện trước lúc mang luật thì ko thể áp dụng điều luật đó để buộc họ nhận trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, vì những nguyên do nhân đạo lúc những quy định của luật mới khoan hồng hơn so với luật cũ và sự cần thiết bảo vệ tiện dụng Nhà nước của xã hội và tiện dụng của công dân thì việc áp dụng hiệu lực hồi tố là cần thiết. Song việc áp dụng hiệu lực hồi tố cũng bó hẹp trong một vài trường hợp.

ko áp dụng hồi tố lúc nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 ko quy định hiệu lực trở về trước đối với những trường hợp sau đây:
– Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật ko quy định trách nhiệm pháp lý;
– Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.
– Và tính năng hot văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế tính năng hot ko được quy định hiệu lực trở về trước.

Trong pháp luật hình sự hiện hành, ko quy định hiệu lực hồi tố đối với điều luật mới ko mang lợi cho người phạm tội. Riêng đối với điều luật mới mang lợi cho người phạm tội thì áp dụng hiệu lực hồi tố. Cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự quy định như sau:

Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và những quy định khác ko mang lợi cho người phạm tội, thì ko được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước lúc điều luật đó mang hiệu lực thi hành.
Điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc tăng dung tích phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và những quy định khác mang lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước lúc điều luật đó mang hiệu lực thi hành.

Như vậy, việc quy đinh và áp dụng hiệu lực hồi tố là nguyên tắc thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước ta. Nhiều trường hợp nếu luật sư nắm vững về hồi tố mang thể rất mang lợi cho thân chủ

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button