Pháp luật

Giao dịch dân sự là gì?

Giao dịch dân sự là gì? Những ai với quyền tham gia giao dịch dân sự? Để làm rõ vấn đề này, Globalthis Danang Discovery sẽ cung cấp một số quy định cơ bản về giao dịch dân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Giao dịch dân sự là gì? Những ai với quyền tham gia giao dịch dân sự? Để làm rõ vấn đề này, Globalthis Danang Discovery sẽ cung cấp một số quy định cơ bản về giao dịch dân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Khái niệm giao dịch dân sự

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 116. Giao dịch dân sự
Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều kiện với hiệu lực của giao dịch

Điều 117. Điều kiện với hiệu lực của giao dịch dân sự
một. Giao dịch dân sự với hiệu lực lúc với đủ những điều kiện sau đây:
a) Chủ thể với năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự ko vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội.
2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện với hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật với quy định.

– Người tham gia giao dịch với năng lực hành vi dân sự;
– Mục đích và nội dung của giao dịch ko vi phạm điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức xã hội;
– Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.
Mục đích giao dịch dân sự: Mục đích của giao dịch dân sự là thuận tiện hợp pháp mà những bên mong muốn đạt được lúc xác lập giao dịch đó.

Hình thức giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải với công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo những quy định đó.

những trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

– Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội
– Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo
– Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện
– Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn
– Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa
– Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập ko nhận thức và làm chủ được hành vi của mình
– Giao dịch dân sự vô hiệu do ko tuân thủ quy định về hình thức

Xem thêm: Giao dịch dân sự vô hiệu

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button