Pháp luật

Đoàn phí và kinh phí công đoàn

Quy định về đoàn phí và kinh phí công đoàn 2021. những trường hợp và mức đóng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn là một trong những loại phí cần đối với doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về trích và nộp kinh phí công đoàn, tròng bài viết này sẽ hướng dẫn trích nộp và những mức phạt nếu ko thực hiện đúng quy định về kinh phí công đoàn

Cơ sở pháp lý về đoàn phí và kinh phí công đoàn

– Căn cứ Luật Lao động, Luật Công đoàn; Nghị định 191/2013/NĐ-CP
– Căn cứ Nghị định 28/2020/NĐ-CP
– Căn cứ vào Điều 23 của Quyết Định 1908/QĐ-TLĐ quy định về mục tiêu, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí.
– Hướng dẫn số 2212/HD-TLĐ ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tổng Liên đoàn lao động VN hướng dẫn những cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Mức đóng, trích nộp đoàn phí và kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn (doanh nghiệp đóng)

Theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh về tài chính Công đoàn quy định: “mục tiêu đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tô chức, doanh nghiệp mà ko phân biệt cơ quan tổ chức doanh nghiệp đã cỏ hay chưa với tổ chức công đoàn cơ sở”.

Mức đóng: 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động (Điều 5 nghị định 191/2013/NĐ-CP)
Phân phối kinh phí công đoàn:
– Doanh nghiệp được sử dụng 69% tổng số thu kinh phí công đoàn.
– 31% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Đơn vị, doanh nghiệp đã với Công đoàn và trực thuộc Công đoàn Ngành hoặc Công đoàn Quận, huyện khác trực tiếp quản lý thì ko phải trích nộp kinh phí Công đoàn. Tuy nhiên phải cung cấp hoặc xuất trình Quyết định Thành lập Công đoàn Cơ sở, những chứng từ nộp kinh phí Công đoàn để Cơ quan Liên đoàn Lao quận hoạc Cơ quan Thuế so sánh và kiểm tra              

Đoàn phí công đoàn (Do đoàn viên công đoàn đóng)

Trường hợp với tổ chức công đoàn:
Mức đóng: NLĐ tham gia công đoàn: đóng một% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở. NLĐ ko tham gia công đoàn ko phải đóng đoàn phí công đoàn
Phân phối:
– Doanh nghiệp được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.
– Nộp 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Trường hợp ko với tổ chức công đoàn: Trường hợp này người lao động ko phải đóng kinh phí công đoàn và cũng ko phải nộp đoàn phí cho công đoàn cấp trên

Mức phạt ko đóng kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội cần cho người lao động. Kinh phí công đoàn được nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp ko thực hiện đóng kinh phí công đoàn sẽ bị truy thu và xử phạt theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP:

Điều 37. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn
một. Phạt tiền với mức từ 12% tới dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa ko quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động với một trong những hành vi sau đây:
a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;
b) Đóng kinh phí công đoàn ko đúng mức quy định;
c) Đóng kinh phí công đoàn ko đủ số người thuộc mục tiêu phải đóng.
2. Phạt tiền với mức từ 18% tới 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa ko quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động ko đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc mục tiêu phải đóng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả
Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày với quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của những ngân hàng thương mại nhà nước thông báo tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản một và khoản 2 Điều này.

Lưu ý:
– Số tiền trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn được hạch toán kinh phí hợp lý của đơn vị (hoặc được tính vào giá thành và giảm trừ thuế đối với doanh nghiệp lúc quyết toán với cơ quan thuế).
– Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số lượng cán bộ, nhân viên, công nhân lao động nhiều hay ít đều phải thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo Luật; Nghị định 191/2013/NĐ-CP và những văn bản hiện hành.

Tóm lược một số vấn đề về đoàn phí và kinh phí công đoàn

một. Nộp kinh phí công đoàn ở đâu? Liên đoàn lao động quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

2. Trường hợp nào phải đóng đoàn phí công đoàn? những doanh nghiệp với tổ chức công đoàn thì phài nộp đoàn phí công đoàn, ko với thì ko phải nộp

3. Ai phải đóng đoàn phí công đoàn? Những người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Nếu người lao động ko tham gia thì ko phải nộp

4. Mức đóng đoàn phí công đoàn là bao nhiêu? một% mức tham gia BHXH của người lao động

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button